Magury 2005

  • 15.00 zł

Magury 2005. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu

Praca zbiorowa pod redakcją Jędrzeja Gąsiorowskiego

ISBN:ISSN 1505-4993

 

72 strony, 62 zdjęcia czarno-białe, 10 planów, mapek i rysunków.Warszawa 2005

Tematyka wiodąca numeru to cerkwie i cmentarze wojenne. Redakcja poleca artykuł Damiana Nowaka o nieistniejących cerkwiach Łemkowszczyzny. Drugi polecany artykuł, traktuje o remontach cmentarzy wojennych w Beskidzie Niskim. Jego autorem jest Mirosław Łopata. Cykl na temat beskidzkich świętych kontynuuje Urszula Janicka-Krzywda - tym razem jest o św. Mikołaju, zaś Sławomir Michalik błądzi po śladach Franciszka Kotuli.

Spis treści Magur 05

Od redakcji
- Damian Nowak: Nieistniejące cerkwie Łemkowszczyzny
- Stanisław Kryciński: O cerkwiach w Klimkówce słów kilka
- Mirosław Łopata: Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim
- Bogdan Huk: Pustynia księdza Kostyszyna
- Grzegorz Bowanko: Krótki opis o błogosławionym księdzu Władysławie Findyszu z Nowego Żmigrodu
- Ks. Roman Dubec: Proces odradzania się Kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym
- Tomasz Mleczek: Stare sztolnie na Pogórzu Dynowskim
- Urszula Janicka-Krzywda: Święty Mikoł;aj Cudotwórca
- W dorzeczu Ropy
- Sławomir Michalik: Śladami Franciszka Kotuli błądząc
- Zdzisław Skrok: Beskidzkie odczarowanie
- Mikołaj Gabło: Czy robić kermesz i jak?
- Anna Kamińska: Czy Łemkom grozi polonizacja?
- Tadeusz Kiełbasiński: Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2004 roku
-Varia