Lwów. Reprint mapy WIG 1:100 000

  • 10.00 zł

Lwów. Reprint mapy WIG w skali 1:100 00 z opisem krajoznawczo-turystycznym

ISBN:83-86240-61-X

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria: Kresy. Pas 49, słup 38, arkusz Lwów. Wydanie drugie. Warszawa 2001 r.

Mapa ukazuje okolice Lwowa położone w promieniu 10-15 km od miasta. Na północy mapa sięga po Kulików i Żółtańce, na południu po Zubrzę i Nawarię, na zachód po Suchowolę, na wschód zas po Jaryczów. Na odwrocie plam Lwowa z 1931 r. w skali 1:20 000, spis ważniejszych zabytków, planiki Lwowa książecego i kazimierzowskiego.

Arkusze sąsiednie: Rawa Ruska, Żółkiew, Kamionka Strumiłowa, Busk-Krtasne, Przemyślany, Bóbrka, Rudki, Gródek Jagielloński. Żaden z nich do tej pory jeszcze się nie ukazał.