Leśne ślady wiary. Kapliczki i cmentarze na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

  • 39.00 zł

Edward Marszałek
Leśne ślady wiary. Kapliczki i cmentarze na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

216 stron formatu B5, liczne kolorowe ilustracje kapliczek i krzyży, reprodukcje starych fotografiii i rysunków, zestaw tabelaryczny obiektów w podziale na leśnictwa, oprawa twarda.
Ruthenus, wyd. III poprawione, Krosno 2015

ISBN: 978-83-7530-365-0

Edward Marszałek
Leśne ślady wiary. Kapliczki i cmentarze na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

216 stron formatu B5, liczne kolorowe ilustracje kapliczek i krzyży, reprodukcje starych fotografiii i rysunków, zestaw tabelaryczny obiektów w podziale na leśnictwa, oprawa twarda.
Ruthenus, wyd. III poprawione, Krosno 2015

ISBN: 978-83-7530-365-0

Książka jest unikalnym, jubileuszowym opracowaniem, wydanym z okazji 30-lecia RDLP w Krośnie. Zawiera opisy kapliczek, cmentarzy i dębów papieskich na terenach leśnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. A teren to pokaźny bowiem obejmuje całość Lasów Państwowych w woj. podkarpackim (Bieszczady, Beskid Niski, Pogórza, Puszcza Sandomierska, Puszcza Solska i fragment Roztocza). Na terenach tych zinwentaryzowano ponad 200 kapliczek. Książka opisuje ich wygląd, historię oraz los ludzi, którzy je budowali. Dla części obiektów opracowano szkic sytuacyjny (mapkę) pozwalającą umiejscowić kapliczkę w terenie.