Górna Narew i Narewka. Mapa 1:100 000

  • 10.00 zł

Górna Narew i Narewka. Mapa w skali 1:100 000

ISBN: 978-83-88859-52-6

 

Wydanie pierwsze. Warszawa 2011. Szlak kajakowy: Gruszki - Wizna. Wymiary mapy: 96 x 22 cm.

Rejon Doliny Górnej Narwi, rozciągający się między Puszczą Białowieską i Bagnami Biebrzańskimi, to jeden z ostatnich w naszym kraju obszarów o prawie nie zmienionym środowisku przyrodniczym. Najciekawszy, wielokorytowy i zabagniony odcinek rzeki, nazwano  „Polską Amazonią”. Jest on chroniony — utworzono tu Narwiański Park Narodowy. Oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych tereny te są wartościowe również pod względem kulturowym, stanowią bowiem odwieczną granicę wpływów mazowieckich i ruskich, co uwidacznia się w architekturze, religii i nazewnictwie.

Mapa ma postać długiej rozkładanki. Przedstawia ponad dwustu kilometrowy odcinek szlaku kajakowego Górnej Narwi, w tym 21,5 km spławnego odcinka Narewki. Dodatkowym bocznym wariantem trasy jest odcinek od ujścia Narewki, w górę Narwi — do zapory w Siemianówce (10,0 km). Na przepłynięcie całości potrzeba od 9 do 12 dni. Najciekawszymi odcinkami szlaku są: Narewka (0–21,5 km) oraz Narew na odcinku Suraż – Rzędziany (94–145 km). Trasa jest łatwa, nieuciążliwa, miejscami bardzo malownicza, poza odcinkiem Narewki pozbawiona naturalnych przeszkód. Po drodze 7 przenosek: 1 na jazie w Narewce oraz 6 na uregulowanym odcinku Narwi od Rzędzian do ujścia Biebrzy.

Uwaga! Na szlaku brak stałej bazy noclegowej dla kajakarzy oraz pól biwakowych z zapleczem sanitarnym. Długa trasa Narwi, przecinana licznymi traktami komunikacyjnymi, daje możliwość zakończenia spływów w dowolnym miejscu, a tym samym wyboru odcinka rzeki o określonych cechach i walorach.