Bagna Biebrzańskie. Basen północny. Foliowana mapa turystyczna 1:50 000

  • 16.00 zł

Anna D. Sadowska, Tomasz Darmochwał

Bagna Biebrzańskie. Foliowana mapa turystyczna 1:50 000

Basen północny, basen środkowy. Biebrzański Park Narodowy. Biebrza od źródeł do Białego Grądu

Agencja TD, wyd. I. Warszawa 2014


ISBN: 978-83-88859-71-7

Anna D. Sadowska, Tomasz Darmochwał

Bagna Biebrzańskie. Foliowana mapa turystyczna 1:50 000

Basen północny, basen środkowy. Biebrzański Park Narodowy. Biebrza od źródeł do Białego Grądu

Agencja TD, wyd. I. Warszawa 2014


ISBN: 978-83-88859-71-7

Zasięg: od granicy państwa na wschodzie, przez Lipsk, Goniądz, Osowiec, do Olszowej Drogi i Mścich na południu. Na zachodzie mapa sięga po przedmieścia Grajewa, na południu po Mońki.
Mapa turystyczna „Bagna Biebrzańskie” obejmuje swym zasięgiem północny i środkowy basen Doliny Biebrzy, jednej z najczystszych i najdzikszych polskich rzek, oraz przylegający do niej kompleks bagien – największy w Europie Środkowej – ostoję łosia, bobra i licznych gatunków ptactwa wodnego.
Mapa obejmuje prawie cały Biebrzański Park Narodowy.
W treści umieszczono wszystkie szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne znajdujące się w regionie. Oznaczono również obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.
Na rewersie karton ze źródłami Biebrzy - okolice Lipska, oraz informator krajoznawczy i przyrodniczy.