Bagna Biebrzańskie. Basen południowy. Laminowana mapa turystyczna 1:50 000

  • 16.00 zł

Marcelina Pokora, Tomasz Darmochwał

Bagna Biebrzańskie. Basen południowy. Laminowana mapa turystyczna 1:50 000

Biebrzański Park Narodowy. Biebrza od Osowca do ujścia. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Bagno Wizna. TD Mapy, wyd. I. Warszawa 2016

ISBN: 978-83-88859-77-9

 

Marcelina Pokora, Tomasz Darmochwał

Bagna Biebrzańskie. Basen południowy. Laminowana mapa turystyczna 1:50 000

Biebrzański Park Narodowy. Biebrza od Osowca do ujścia. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Bagno Wizna. TD Mapy, wyd. I. Warszawa 2016

ISBN: 978-83-88859-77-9

Zasięg: Osowiec na północy, południkowy skraj Bagien Wizna po Rutki-Kossaki na południu, dolina Śliny na wschodzie, Jedwabne na zachodzie

Laminowana mapa turystyczna “Bagna Biebrzańskie” obejmuje swym zasięgiem południowy basen Doliny Biebrzy, jednej z najczystszych i najdzikszych polskich rzek, oraz przylegający do niej kompleks bagien – największy w Europie Środkowej – ostoję łosia, bobra i licznych gatunków ptactwa wodnego. W zasięgu mapy odcinek Biebrzy od Osowca-Twierdzy do jej ujścia do Narwi oraz dolina Narwi od wsi Łazy do Nowogrodu.

W treści umieszczono wszystkie szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne znajdujące się w regionie. Oznaczono również obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.

 Na rewersie informator krajoznawczy i przyrodniczy oraz mapka okolic Łomży.