Przewodnik po Lwowie. Reprint

  • 35.00 zł

dr Mieczysław Orłowicz

Przewodnik po Lwowie. Reprint wydania Książnicy Atlas, Lwów – Warszawa 1925 r.

280 stron formatu B6, oprawa twarda. W załączeniu schematyczny plan Lwowa z 1920 r. Blisko 100 fotografii – przeważnie ze zbiorów Ministerstwa Robót Publicznych.

Wydawnictwo „Ruthenus” Wydanie III Krosno 2019

ISBN: 978-83-7530-126-7

dr Mieczysław Orłowicz

Przewodnik po Lwowie. Reprint wydania Książnicy Atlas, Lwów – Warszawa 1925 r.

280 stron formatu B6, oprawa twarda. W załączeniu schematyczny plan Lwowa z 1920 r. Blisko 100 fotografii – przeważnie ze zbiorów Ministerstwa Robót Publicznych.

Wydawnictwo „Ruthenus” Wydanie III Krosno 2019

ISBN: 978-83-7530-126-7

 


Od Autora ...Przewodnik ten krótki i zwięzły ma za zadanie, nie wdając się w szczegóły i specjalizację, zaznajomić swoich i obcych, jakie i gdzie są we Lwowie najważniejsze zabytki sztuki i historji, piękniejsze gmachy, kościoły i cerkwie, pomniki i parki, galerje, muzea i zbiory, a wreszcie najpopularniejsze wycieczki w okolice. Materjał podzieliłem na dwie części; w części ogólnej dając wskazówki praktyczne i adresy, dzieje miasta, jego losy w czasie ostatniej wojny, znaczenie kulturalne, opis zabytków artystycznych, a wreszcie cyfry statystyczne i opis miejskich urządzeń technicznych. Część szczegółowa daje opis miasta ugrupowany wedle dzielnic, ulic i placów – przyczem muzea i zbiory wyłączyłem w ustęp osobny. Orjentację ułatwia zamieszczony na końcu indeks abecadłowy. Podobnie jak w innych mych przewodnikach większe osobliwości oznaczyłem gwiazdką, największe dwoma gwiazdkami...
(Mieczysław Orłowicz)

Część szczegółowa, o której wspomina Autor omówiona jest dzielnicami. Kolejno: Śródmieście, Halickie, Krakowskie i Nowy Świat, Żółkiewskie, Łyczakowskie. Muzea i zbiory wyodrębniono w osobny rozdział. Ostatni rozdział omawia przedmieścia Lwowa (Kulparków, Sokolniki, Biłohorszcze, Rzęsna, Kleparów, Zamarstynów, Zniesienie, Zboiska, Pohulanka), a także okolice bliższe i dalsze (Winniki, Brzuchowice, Janów, Wola Dobrostańska, Zimna Woda, Lubień, Pustomyty, Stare Sioło, Skniłów, Dublany). Proponowane są też wycieczki piesze w Roztocze i Gołogóry.