Magury 2010

  • 21.00 zł

Magury 2010. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom

Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

ISSN:1505-4993

208 stron, 42 zdjęć czarno-białych i reprodukcji, 1 mapka. Warszawa 2010

W niniejszych Magurach trzy pierwsze artyku­ły są poświęcone stosunkom polsko-ukraińsko-łemkowskim. Numer otwiera kronika wsi Borownica położonej na Pogórzu Przemyskim. Kronika powstała w czasie, gdy konflikt polsko-ukraiński zaowocował bratobójczymi walkami i wzajemną nienawiścią. Okresem po zakończeniu II Wojny Światowej i latami bezpośrednio po niej zajmuje się Bogdan Huk w swoim artykule o podziemiu ukraińskim na Łemkowszczyźnie. Huk polemizuje z pracą Bogdana Horbala o działal­ności UPA na Łemkowszczyźnie. W trzecim artykule Paweł Przybylski opisuje kształtowanie się relacji polsko-łemkowskich w I połowie XX wieku.

Polecamy nadto tekst Andrzeja Stachowiaka poświęcony zielonoświątkowcom. Autor przybliża nam ten odłam protestantyzmu oraz opowiada o jego początkach i współczesności na terenie Beskidu Niskiego. Przedstawiamy również obszerną monografię parafii w Odrzechowej autorstwa Damiana Nowaka.
Oprócz tego goszczą w „Magurach” stali autorzy: Urszula Janicka-Krzywda w cyklu Święci napisała tym razem o Św. cesarzowej Helenie; z materiałów ś.p. Anny Ostrowińskiej opublikowano opisy wywiadów z mieszkańcami Dubnego i Leluchowa; zamieszczono sprawozdanie z kolejnego roku działalności grupy kamieniarzy ,,Magurycz". Numer wieńczy bibliografia wydawnictw poświęconych Beskidowi Niskiemu w 2009 r. autor­stwa Tadeusza Kiełbasińskiego.

Spis treści Magur 10

Od redakcji

Franciszek Adamski: Kronika wsi Borownica
Bogdan Huk: Podziemie ukraińskie na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947 na tle tożsamości narodowej jej mieszkańców
Paweł Przybylski: Geneza relacji polsko-łemkowskich
Andrzej Stachowiak: Chrzczeni Duchem Świętym...
Damian Nowak: Parafia i cerkiew w Odrzechowej do 1946 roku
Michał Wirchniańskie: Beskidzka Wenecja, sąsiedni Lukov i ich kroniki
Tatiana i Grzegorz Bowanko: Krótki opis o Janie Reszetarze z Krempnej
Bartłomiej Kielski-Bardanaszmli: Wiersze II
Urszula Janicka-Krzywda: Święta Helena Cesarzowa
Anna Ostrowińska: Leluchów i Dubne
Szymon Modrzejewski: Magurycz u źródeł
Tadeusz Kiełbasiński: Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego
w 2009 roku