Ryksa Śląska. Cesarzowa Hiszpanii

  • 49.00 zł

Ryksa Śląska, cesarzowa Hiszpanii

228 stron formatu B6 (12 x 17 cm) plus wkładka barwna 8 str. Oprawa twarda. Klinika Języka, wyd. I, Warszawa 2022

ISBN: 978-83-67044-04-2

 

 

Ryksa Śląska, cesarzowa Hiszpanii

228 stron formatu B6 (12 x 17 cm) plus wkładka barwna 8 str. Oprawa twarda. Klinika Języka, wyd. I, Warszawa 2022

ISBN: 978-83-67044-04-2

 

...w dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski

i usta mówią to, co widzą oczy.

Światło szeleści, zmawiają się liście

na baśń, co lasem jak niedźwiedź się toczy...

(Tadeusz Nowak)

 

Historia nie musi być nudna. Historia może być (i jest) pasjonująca, jeśli tylko podać ją w odpowiedniej formie.

Postać córki Władysława Wygnańca, księcia seniora, który po śmierci Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad młodszymi braćmi i całym krajem, jest w historiografii polskiej zupełnie nieznana. Polscy badacze uporczywie unikają pisania i mówienia o Ryksie, nie tłumacząc tego właściwie niczym. Nie można znaleźć Ryksy w spisach i opisach księżniczek piastowskich, które wydane zostały za mąż za granice. Nie interesowała ona także popularyzatorów, choć przecież jest postacią niesłychanie malowniczą i ciekawą. Jedynym polskim historykiem, który podjął ten temat był Kazimierz Maleczyński. Jego praca, niewielka broszurka, wydana jeszcze przed wojną, napisana została z dziwną intencją. Jej celem jest przekonanie czytelnika do jednej tylko kwestii, że Ryksa, żona Alfonsa VII, cesarza Hiszpanii, nie wyszła za mąż za hrabiego Tuluzy, Rajmunda. Maleczyński usiłuje polemizować z tezami księdza Pierre Davida, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Coimbrze, dla którego, tak jak dla innych historyków francuskich i hiszpańskich, związek sakramentalny pomiędzy polską księżniczką i władcą Langwedocji był oczywistością. Ryksa miała aż czterech mężów, wszyscy oni byli jej przeznaczeni, nie przez Boga bynajmniej, ale przez cesarza Fryderyka Barbarossę, na którego dworze dorastała po wygnaniu z Polski. Jej ostatnim małżonkiem, był graf von Everstein, zaufany rycerz cesarza. Niniejsza książka zawiera prace trzech historyków, którzy podjęli ten arcyciekawy i porzucony właściwie temat: Pierre Davida, Kazimierza Maleczyńskiego i Hansa Dobbertina. Wszyscy oni kreślą, na tyle, na ile to możliwe, wizję mariaży polskiej księżniczki i wynikających z nich politycznych i finansowych konsekwencji.

 

Wydawca nie tylko nie jest piewcą humanizmu i reformacji, a jego sympatie zdecydowanie sa po stronie papiestwa i kontrreformacji. W dodatku pozytywnie wyraża się o ziemiaństwie, jako o warstwie społecznej, a za motory historii uważa ludzką żądzę władzy i złota. Niespotykane to od lat spojrzenie na historię i dlatego warte poznania.