Okolice Sanoka. Góry Sanocko-Turczańskie. Mapa 1:50 000

  • 11.00 zł

Okolice Sanoka. Góry Sanocko-Turczańskie. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

ISBN: 978-83-8184-188-7

Wymiary: 82 x 56 cm. Wydanie II. Kraków 2021

 

 

 

Okolice Sanoka. Góry Sanocko-Turczańskie. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

ISBN: 978-83-8184-188-7

Wymiary: 82 x 56 cm. Wydanie II. Kraków 2021

 

Mapa dwustronna obejmująca obszar Gór Sanocko-Turczańskich. Precyzyjnie naniesiono szlaki turystyczne piesze, rowerowe i konne, ścieżki dydaktyczne, szlaki kajakowe, obszary chronione oraz inne ciekawostki krajoznawcze i z zakresu usług turystycznych.Mapę podzielono na część wschodnią i zachodnią. Część wschodnia obejmuje obszar na wschód od Leska do granicy państwowej.
Zasięg mapy: Kalwaria Pacławska na północy; Starzawa na wschodzie; Werlas iŻołobek na południu; Glinne, Bezmiechowa na zachodzie.
Część zachodnia obejmuje tereny na zachód od Leska (na zach. od szosy Bircza - Sanok). Zasięg mapy: Dydnia i Ulucz na północy; Komańcza na południu; Lesko, Tyrawa Wołoska na wschodzie; Zarszyn, Grabownica Starzeńska na zachodzie.