Okolice Warszawy – wschód-zachód. Mapa turystyczna w skali 1:100 000

  • 10.00 zł

Anna Filak

Okolice Warszawy – wschód-zachód. Mapa turystyczna w skali 1:100 000

Od Sochaczewa do Mińska Maz., miniprzewodnik, szlaki rowerowe, szlaki piesze. Legenda: jęz. polski, angielski, niemiecki. Agencja TD, wyd. I, Warszawa 2018

ISBN: 978-83-88859-83-0

 

Mapa obejmuje swym zasięgiem bliższe i dalsze peryferia stolicy Polski oraz obszary przyległe. Mapę sporządzono w układzie poziomym, pozwalającym przedstawić głównie tereny położone na wschód i zachód od Warszawy. Osią arkusza jest Dolina Środkowej Wisły na odcinku od Góry Kalwarii do Czerwińska. W północnej części mapy znajduje się Jezioro Zegrzyńskie, u zbiegu dolin Narwi i Bugu oraz ujście Narwi do Wisły w Kotlinie Warszawskiej. Mapa obejmuje cały teren Puszczy Kampinoskiej (Kampinoski Park Narodowy). W południowej części arkusza znajdują się: Chojnowski Park Krajobrazowy na lewym brzegu Wisły i Mazowiecki Park Krajobrazowy na jej prawym brzegu.

 

W treści mapy szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne. Naniesiono obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.

 

Na rewersie obszerny informator krajoznawczy i przyrodniczy.

Anna Filak

Okolice Warszawy – wschód-zachód. Mapa turystyczna w skali 1:100 000

Od Sochaczewa do Mińska Maz., miniprzewodnik, szlaki rowerowe, szlaki piesze. Legenda: jęz. polski, angielski, niemiecki. Agencja TD, wyd. I, Warszawa 2018

ISBN: 978-83-88859-83-0

 

Mapa obejmuje swym zasięgiem bliższe i dalsze peryferia stolicy Polski oraz obszary przyległe. Mapę sporządzono w układzie poziomym, pozwalającym przedstawić głównie tereny położone na wschód i zachód od Warszawy. Osią arkusza jest Dolina Środkowej Wisły na odcinku od Góry Kalwarii do Czerwińska. W północnej części mapy znajduje się Jezioro Zegrzyńskie, u zbiegu dolin Narwi i Bugu oraz ujście Narwi do Wisły w Kotlinie Warszawskiej. Mapa obejmuje cały teren Puszczy Kampinoskiej (Kampinoski Park Narodowy). W południowej części arkusza znajdują się: Chojnowski Park Krajobrazowy na lewym brzegu Wisły i Mazowiecki Park Krajobrazowy na jej prawym brzegu.

 

W treści mapy szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne. Naniesiono obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.

 

Na rewersie obszerny informator krajoznawczy i przyrodniczy.