Bukowina/Bukowynśki hory. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

  • Add feedback:
  • Manufacturer: ASSA
  • Weight: 0.04 kg
  • Availability: Jeden egzemplarz

  • Price history
  • 22.00 zł

Wasyl Hutyriak

Bukowynśki hory. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2016 r. Siatka GPS: WGS 84.

Seria: Ukrajina. Widpoczywaj aktywno! Wydawnictwo ASSA, wyd. I. 2017 r.

ISBN: 978-617-7312-62-7

Wasyl Hutyriak

Bukowynśki hory. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2016 r. Siatka GPS: WGS 84.

Seria: Ukrajina. Widpoczywaj aktywno! Wydawnictwo ASSA, wyd. I. 2017 r.

ISBN: 978-617-7312-62-7

 

Tam szum Prutu, Czeremoszu

Hucułom przygrywa…

Dwunasta z serii ukraińskich map turystycznych pokrywających Karpaty Wschodnie. Obejmuje swym zasięgiem góry Bukowiny z Kinaszką (1081 m), Sadnistą (1143 m), Magurą (1313 m) i Wipczyną (1358 m) – słowem cały teren między Czeremoszem a Seretem, od Kut i Wyżnicy po Putyłę i Selatyn.

Zasięg mapy

Północ: Kuty i Wyżnica na północy, Putyła na południu, Berhomet i dolina Seretu na wschodzie, Uścieryk na zachodzie.

Południe: Stebnie na północy, Szypot na południu, Selatyn na wschodzie, Koniatyn na zachodzie.

 

W treści mapy: znakowane szlaki piesze, obiekty przyrodnicze, zabytki, baza noclegowa, ciekawostki krajoznawcze.