Puszcza Bolimowska i okolice. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000

  • 12.00 zł

Puszcza Bolimowska i okolice. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000

Mapa jednostronna, 680x900 mm, po złożeniu 120x240 mm. Szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. Parki i rezerwaty przyrody. Informator turystyczny i noclegowy. Osobny karton: Łowicz. Siatka GPS.

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Warszawa, wyd. I, 2011

ISBN 978-83-7135-268-3

Puszcza Bolimowska i okolice. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000

Mapa jednostronna, 680x900 mm, po złożeniu 120x240 mm. Szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. Parki i rezerwaty przyrody. Informator turystyczny i noclegowy. Osobny karton: Łowicz. Siatka GPS.

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Warszawa, wyd. I, 2011

ISBN 978-83-7135-268-3

Mapa obejmuje Puszczę Bolimowską wraz z przyległościami, czyli okolice Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Żyrardowa, Bolimowa i Puszczy Mariańskiej. Puszczę przecina na dwie część urokliwa rzeka Rawka. W lasach i w okolicznych miejscowościach pełno pamiątek po strasznych bojach jesienią 1914 r. i zimą 1914/15 z użyciem gazów bojowych. Dla ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru powołano Bolimowski Park Krajobrazowy. Na odwrocie mapy zamieszczono informator krajoznawczy.

Zasięg mapy

Guzów, Nieborów, Arkadia na północy, Boguszyce i Rawa Mazowiecka na południu, Żyrardów i Biała Rawska na wschodzie, Maków i Arkadia na zachodzie.