x Sarna Opis powiatu krośnieńskiego - reprint

  • 45,00 zł

ks. Władysław Sarna – proboszcz w Szebniach

Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym - reprint

ISBN: 978-83-7530-371-1

540 stron formatu B5, oprawa twarda. Reprint publikacji z 1898 r. Wydanie II. Krosno, 2020

 

ks. Władysław Sarna – proboszcz w Szebniach

Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym - reprint

ISBN: 978-83-7530-371-1

540 stron formatu B5, oprawa twarda. Reprint publikacji z 1898 r. Wydanie II. Krosno, 2020

 

Wydawnictwo Ruthenus obdarzyło nas kolejnym rarytasem - reprintem dzieła ks. Sarny. Oryginał, wydany ponad 120 lat temu, był bardzo poszukiwaną pozycją przez wszystkie osoby interesujące się Podkarpaciem. Przedruki jego dzieł z lat 1995 (Opis powiatu jasielskiego) i z 1997 (Opis powiatu krośnieńskiego) rozeszły się natychmiast. Niniejszy reprint jest więc odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne.

 

Mimo upływu czasu (ponad 100 lat!) dzieła ks. Sarny są czołowymi pracami regionalnymi, pionierskimi monografiami o fundamentalnym znaczeniu. Jeszcze  przed wydaniem drukiem docenił to Zarząd Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie przyznając autorowi swą prestiżową nagrodę - 1895 r. Do dziś, ze względu na cenną zawartość materiałową, “Opis powiatu krośnieńskiego” dobrze służy badaczom dziedzictwa kulturowego, miłośnikom folkloru, entuzjastom historii, lokalnym patriotom. Właśnie o takich ludziach myślał ks. Sarna gdy pisał o swej pracy: A dla kogóż ją przeznaczam? W ogólności dla wszystkich mieszkańców powiatu, gdyż cudze sprawy znać, jest rzecz pożyteczna, a swoje konieczna.

 

Zagadnienia, które są poruszane:

Część pierwsza: Geografia powiatu krośnieńskiego

Autor daje ogólną charakterystykę terenu, opisuje ukształtowanie pionowe, wody, klimat, bogactwa mineralne, przemysły, głównie naftowy i tkacki, omawia handel, rolnictwo, komunikację. Daje wreszcie opis powiatu pod względem etnograficznym, szczególną uwagę poświęca Łemkom i Zamieszańcom, ich strojom, zajęciom, kulturze duchowej, gwarze.

 

Cześć druga: Historya powiatu krośnieńskiego

Szczegolnie wiele miejsca poświęcił Autor miastu Krosnu - jego dziejom i zabytkom, instytucjom i sławnym ludziom. Następnie opisuje poszczególne miejscowości powiatu w podziale na dekanaty i parafie.

Mamy zatem:

  1. dekanat krośnieński z parafiami: Krosno, Korczyna, Kombornia, Krościenko, Odrzykoń, Targowiska i Wrocanka.
  2. dekanat krośnieński obrządku grecko-katolickiego
  3. dekanat strzyżowski z parafią Łączki
  4. dekanat jasielski z parafiami: Jedlicze, Szebnie, Ustrobna i Zręcin
  5. dekanat rymanowski z parafiami: Miejsce Piastowe, Iwonicz, Lubatowa, Rogi, Równe, Rymanów, Dukla, Bóbrka, Kobylany, Nienaszów, Żmigród Nowy i Żmigród Stary