Wczasy studenckie w Polsce

 • 21,00 zł

Bronisław Stępień (red.)

Wczasy studenckie w Polsce

130 stron formatu A5 (150 x 210 mm, oprawa miękka.

Seria: Zeszyty Historyczne Ruchu Studenckiego nr 2

Wyd. I. Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego, Warszawa 2012

ISBN: 978-83-7151-093-9

Bronisław Stępień (red.)

Wczasy studenckie w Polsce

130 stron formatu A5 (150 x 210 mm, oprawa miękka.

Seria: Zeszyty Historyczne Ruchu Studenckiego nr 2

Wyd. I. Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego, Warszawa 2012

ISBN: 978-83-7151-093-9

 

Spis treści

 

Słowo od wydawcy.

Rozdział I. Organizacja Wczasów studenckich w Polsce

 1. Uwagi wstępne
 2. Zrzeszenie Studentów Polskich jako masowa organizacja studencka zajmująca się między innymi organizowaniem wypoczynku dla studentów
 3. Formy organizacyjne Biura Wczasów, Podróży i Turystyki Zrzeszenia Studentów Polskich
 4. Zasady rekrutacji studentów na wczasy oraz rodzaje wczasów studenckich

Rozdział II. Źródła finansowania wczasów i turystyki studenckiej

 1. Ogólna charakterystyka systemu finansowego Zrzeszenia Studentów Polskich
 2. Wpływy budżetowe
 3. Środki uzyskiwane ze źródeł pozabudżetowych
 4. Uwagi dotyczące zagadnienia amortyzacji środków trwałych

Rozdział III. Wydatki budżetowe i pozabudżetowe

 1. Realizacja wydatków budżetowych w latach 1960-1963
 2. Nakłady finansowane ze źródeł pozabudżetowych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji i kapitalnych remontów
 3. Zagadnienie wskaźników i norm budżetowych

Rozdział IV. Planowanie finansowe w zakresie działalności wczasowo-turystycznej ZSP i układ budżetu

 1. Zasady opracowywania i zatwierdzania preliminarzy budżetowych działalności wczasowo-turystycznej ZSP
 2. Układ formalny budżetu i klasyfikacja budżetowa
 3. Uwagi końcowe
 4. Wykaz Literatury

VII.  Załączniki