Spalski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczno-krajoznawcza w skali 1:50 000. Wyd. 2023

  • 10,00 zł

Piotr Banaszkiewicz (red.)
Spalski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczno-krajoznawcza w skali 1:50 000.

Wymiary: 48 x 68 cm. Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, wyd. III, Kraków 2023

ISBN 978-83-8184-557-1

Piotr Banaszkiewicz (red.)
Spalski Park Krajobrazowy. Mapa turystyczno-krajoznawcza w skali 1:50 000.

Wymiary: 48 x 68 cm. Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, wyd. III, Kraków 2023

ISBN 978-83-8184-557-1

 

Mapa turystyczna terenów nas środkową Pilicą, niezmiernie atrakcyjnych pod względem krajoznawczym i obfitujących w krajobrazy i zabytki, w tym romański kościół w Inowłodzu.

Mapa jest jednostronna, obejmuje obszar Lasów Spalskich między Tomaszowem Maz. a Drzewicą. Na mapę naniesiono treść turystyczną: szlaki piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze, zabytki, granice obszarów chronionych oraz inne ciekawostki krajoznawcze i z zakresu usług turystycznych.

Na odwrocie zamieszczono opis krajoznawczy Spalskiego Parku Krajobrazowego, okraszony obficie zdjęciami.

Zasięg mapy: Lubochnia i Rzeczyca na północy; Smardzewice i Drzewica na południu; Tomaszów Maz. na zachodzie, Drzewica na wschodzie.

Można ją połączyć z inną mapą Compassu: Dolina środkowej Pilicy.

Spalski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy utworzony w 1995 r., w okolicach Spały i Inowłodza, na terenie województwa łódzkiego. Obejmuje częściowo lub całkowicie tereny gmin: Inowłódz, Poświętne, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Czerniewice, Opoczno i Sławno. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Spale. Na jego terenie znajduje się sześć rezerwatów: Konewka, Spała, Żądłowice, Jeleń, Sługocice i Gać Spalska.