Parowozy wąskotorowe produkcji polskiej

  • 81,00 zł

Bogdan Pokropiński

Parowozy wąskotorowe produkcji polskiej

218 stron formatu przyciętego A4 (19,5 x 24,5 cm), 176 ilustracji. Broszura klejona, oprawa twarda.

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI, wyd. I, Warszawa 2023

ISBN: 978-83-206-1963-8

 

 

Bogdan Pokropiński

Parowozy wąskotorowe produkcji polskiej

218 stron formatu przyciętego A4 (19,5 x 24,5 cm), 176 ilustracji. Broszura klejona, oprawa twarda.

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI, wyd. I, Warszawa 2023

ISBN: 978-83-206-1963-8

 

W książce przedstawiono wszystkie typy i serie parowozów wąskotorowych wyprodukowanych w polskich fabrykach dla Polskich Kolei Państwowych, dla przemysłu, budownictwa, leśnictwa, rolnictwa oraz dla odbiorców zagranicznych, będących głównie dziełem rodzimych konstruktorów, a także wytwarzanych według obcych dokumentacji.

W Polsce, w latach dwudziestych ubiegłego wieku produkcję parowozów wąskotorowych podjęły dwie fabryki: „Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A.” (Fablok) w Chrzanowie oraz „Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów” (WSABP) w Warszawie. Ostatni parowóz wąskotorowy w fabryce warszawskiej, przemianowanej w 1935 roku na „Wytwórnię Parowozów Zakładów Ostrowieckich”, wyprodukowano w 1938 roku. W fabryce chrzanowskiej produkcję kontynuowano podczas drugiej wojny światowej na potrzeby niemieckiego okupanta i w okresie powojennym, aż do 1959 roku. Łącznie, z polskich wytwórni wyjechało 2226 parowozów wąskotorowych, z czego 2178 wyprodukował Fablok, a 48 – WSABP. Spośród nich prawie 1000 wyeksportowano. Powstało także wiele projektów parowozów, których z różnych przyczyn nie zrealizowano.

 

Spis treści

Od autora

Wprowadzenie

Rozdział I - Parowozy produkcji Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A.

Rozdział II - Parowozy produkcji Warszawskiej Spółki Akcyjnej Budowy Parowozów

Rozdział III - Niezrealizowane projekty parowozów

Zakończenie

Załącznik 1. Parowozy wąskotorowe zbudowane w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce S.A. przed wybuchem II wojny światowej 204

Załącznik 2. Parowozy wąskotorowe zbudowane w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce S.A. podczas II wojny światowej 206

Załącznik 3. Parowozy wąskotorowe zbudowane w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce S.A. po II wojnie światowej 207

Załącznik 4. Parowozy wąskotorowe zbudowane w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów oraz w Wytwórni Parowozów Zakładów Ostrowieckich 208

Załącznik 5. Wykaz parowozów wąskotorowych zbudowanych przez Warszawską Spółkę Akcyjną Budowy Parowozów w Warszawie – od 1935 roku Wytwórnia Parowozów Zakładów Ostrowieckich

Bibliografia