Płaj 28. Almanach Karpacki

 • 29,00 zł 24,00 zł

Płaj 28. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:83-85258-33-7

 

216 stron, 60 ilustracji — zdjęć czarno-białych i rysunków, 11 mapek, 8 stronicowa wkładka kolorowa.

Najsilniejszym motywem w numerze 28 Płaju jest problematyka cygańska, a to za sprawą znakomitego znawcy tematu Adama Bartosza, z którego tekstów polecamy zwłaszcza wspomnienie o kowalu z Jurgowa Walentym Gilu. Z tej tematyki jest także malowniczy obrazek z podróży karpackich Wincentego Pola oraz kilka kapitalnych fotografii ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Budapeszcie. Na polecenie zasługuje także artykuł wspomnianego Adama Bartosza o bobowskiej synagodze. Miłosników Łemkowszczyzny powinno ucieszyć studium Zofii Szanter o XVIII-wiecznym budownictwie cerkiewnym dorzecza Ropy. Polecamy także artykuł na temat dziejów nazwy "Karpaty". Prezentowaną grupą górską jest masyw Rareu-Dżumaleu. Jest w czym wybierać.

W numerze:
 • Andrzej Wielocha, O nazwie "Karpaty"
 • Zofia Szanter, Z badań nad sztuką cerkiewną Beskidu Niskiego i Sądeckiego w XVIII wieku
 • Stefan Dudra, Życie religijne Łemków wyznania prawosławnego na ziemiach zachodniej Polski
 • Adam Bartosz, Bobowska synagoga rediviva Elegia na śmierć cadyka
 • Adam Bartosz, Walenty Gil — żywot cygańskiego kowala
 • Wincenty Pol, Wołoscy Cyganie
 • Mirosław Barański, Z Zamków Orawskich do Żywca
 • Adam Bartosz, Węgierscy Lendziele
 • Jolanta Flach, Huculskie impresje
 • Stanisław Figiel, Problem mniejszości narodowych w rumuńskim Siedmiogrodzie w latach 1919–1945
 • Joanna Dzięciołowska, Rowasz — pismo karpackich Szeklerów
 • Joanna Dzięciołowska, Kopjafa — słupowe nagrobki szeklerskie
 • Anna Łojasiewicz, Andrzej Wielocha, Góry Rareu-Dżumaleu
 • Szymon Modrzejewski, Sprawozdanie z prac nieformalnej Grupy Kamieniarzy "Magurycz" w roku 2003
 • Książki
 • Miscellanea
 • Abstracts