Bieszczad 21

 • 30,00 zł

Bieszczad 21

Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

336 stron formatu A5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 142 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 27 planów i mapek. Na okładce Spas w siłach z cerkwi w Liskowatem i fragment planu katastralnego wsi Komańcza z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki, Ustrzyki Dolne 2016

ISSN 1425-8080 (21); ISBN 978-83-948099-0-4

 

Bieszczad 21

Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

336 stron formatu A5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 142 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 27 planów i mapek. Na okładce Spas w siłach z cerkwi w Liskowatem i fragment planu katastralnego wsi Komańcza z 1852 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki, Ustrzyki Dolne 2016

ISSN 1425-8080 (21); ISBN 978-83-948099-0-4

 

Spis treści

 • Wstęp
 • Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 r. (część 8) Dolina środkowego i górnego Mszańca Maciej Augustyn
 • W dorzeczu Osławy (część VII) Komańcza, Czystohorb i Dołżyca k. Komańczy Wojciech Wesołkin
 • Donos jako źródło historyczne
  Przyczynek do dziejów gospodarki leśnej w dolinie Wiaru
  Maciej Augustyn
 • Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Liskowatem Bogdan Augustyn 
 • Kapliczka na Witrianach
  Przyczynek do historii Morochowa  Paweł Klaja
 • Niedokończone wspomnienia o Berehach Dolnych Zygmunta Swatona Maria ze Swatonów Janowska
  Maciej Augustyn
 • Rajskie bozdroża Janusz Żmijski
 • O poecie niezapomnianym i bieszczadzkim poemacie Waldemar Bałda
 • Zabytki nad Ratą, Sołokiją i Bugiem (cześć II) Andrzej Szczerbicki
 • Wspomnienie o Bolesławie Baranieckim Tadeusz Szewczyk
 • Genealogiczne niespodzianki Jaga Turczyńska