Góry Bułgarii. Riła, Piryn i Bałkan Środkowy

  • 45,00 zł

Julian Perry

Góry Bułgarii. Riła, Piryn i Bałkan Środkowy

304 strony formatu B6 (16,5 x 12 cm), 96 ilustracji, 23 mapki. Tytuł oryginału: Walking in Bulgaria's National Parks; tłum. Maria Jęczmyk, Małgorzata Popczyk

Sklep Podróżnika, wydanie I,  Warszawa 2014

ISBN: 978-83-7136-104-3

Julian Perry

Góry Bułgarii. Riła, Piryn i Bałkan Środkowy

304 strony formatu B6 (16,5 x 12 cm), 96 ilustracji, 23 mapki. Tytuł oryginału: Walking in Bulgaria's National Parks; tłum. Maria Jęczmyk, Małgorzata Popczyk

Sklep Podróżnika, wydanie I,  Warszawa 2014

ISBN: 978-83-7136-104-3

12 tras wędrówek przez zielone łąki, wiekowe lasy, wśród lśniących jezior polodowcowych i zabytków bułgarskiej kultury w górach Riły (4 trasy), Pirynu (4 trasy) i Bałkanu Środkowego (4 trasy). Informacje o noclegach, dojeździe i interesujących miejscach na szlaku. Rozmówki polsko-bułgarskie.