Puszcza Białowieska i okolice

  • 11,00 zł

Puszcza Białowieska i okolice. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary: 68 x 96 cm. Redakcja Piotr Pietroń. Mapa jednostronna. Opis krajoznawczy (Czesław Okołów). Atrakcje turystyczne i przyrodnicze. Szlaki turystyczne. Szlaki Nordic Walking. Czasy przejść. Siatka GPS. Compass, wyd. VIII, Kraków 2020

ISBN 978-83-8184-117-7

Puszcza Białowieska i okolice. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary: 68 x 96 cm. Redakcja Piotr Pietroń. Mapa jednostronna. Opis krajoznawczy (Czesław Okołów). Atrakcje turystyczne i przyrodnicze. Szlaki turystyczne. Szlaki Nordic Walking. Czasy przejść. Siatka GPS. Compass, wyd. VIII. Kraków 2020

ISBN 978-83-8184-117-7

Mapa przedstawia część Puszczy Białowieskiej położoną na terenie Polski oraz okolice Zalewu Siemianowskiego, obejmuje Białowieski Park Narodowy oraz okolice Białowieży, Narewki i Hajnówki.

 

Dzisiejsza Puszcza Białowieska to rozległy kompleks leśny o powierzchni 150 000 ha, przedzielony kordonem na część polską i białoruską. Dzięki szczególnemu biegowi historii, kompleks ten oparł się działalności człowieka i, co jest ważne, w wielu fragmentach zachował lasy naturalne o cechach lasu pierwotnego, a więc odpowiada polskiej nazwie “puszcza”. Od innych kompleksów leśnych w Polsce, Puszcza Białowieska różni się małym rozczłonkowaniem oraz niewielką ilością enklaw i polan wewnątrz lasu. Na największej z nich – Polanie Białowieskiej – położona jest wieś Białowieża.

Puszcza Białowieska jest rezerwatem biosfery UNESCO, jest także włączona do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk i Specjalny Obszar Ochrony Ptaków. Zachodnia część Puszczy jest zarządzana przez Białowieski Park Narodowy. Wschodnia część Puszczy Białowieskiej wraz z terenami przyległymi tworzy Państwowy Park Narodowy “Bieławieżskaja Puszcza”, w którym wydzielono strefy o różnym reżymie ochronnym: ochrony ścisłej, regulowanego użytkowania, masowej turystyki i rekreacji oraz gospodarczą.

Zasięg mapy: Juszkowy Gród, Narew i Zalew Siemianówka na północy; Kamieniuki, Leśna Prawa i dolina Policznej na południu; kordon polsko-białoruski na wschodzie; Narew i Policzna na zachodzie. Treść turystyczna mapy pokazuje przebieg szlaków turystycznych, pieszych, tras rowerowych oraz ścieżek spacerowych i dydaktycznych, ważniejsze atrakcje turystyczne oraz rozmieszczenie bazy noclegowej i gastronomicznej.