Zakarpacie. Okolice Swalawy/Vulkanichni Karpaty. Zacharovanyi Krai. Mapa turystyczna laminowana w skali 1:50 000

  • Add feedback:
  • Manufacturer: Hutyrjak Wasyl
  • Weight: 0.04 kg
  • Availability: Kilka egzemplarzy

  • Price history
    The lowest price 30 days before the change: 27.00 zł gross
  • 29.00 zł

Wasyl Hutyriak

Vulkanichni Karpaty. Zacharovanyi Krai. Mapa turystyczna laminowana w skali 1:50 000

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2018-2019 r. Siatka GPS: WGS 84

Wydawca Wasyl Hutyrjak, wyd. I. 2019 r.

ISBN: 978-617-7695-15-7

 

Wasyl Hutyriak

Vulkanichni Karpaty. Zacharovanyi Krai. Mapa turystyczna laminowana w skali 1:50 000

Mapa dwustronna, wymiary: 68 x 48 cm. Nazewnictwo w pisowni ukraińskiej i transkrypcji anglosaskiej. Objaśnienia w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Znakowane szlaki turystyczne. Aktualizacja 2018-2019 r. Siatka GPS: WGS 84

Wydawca Wasyl Hutyrjak, wyd. I. 2019 r.

ISBN: 978-617-7695-15-7

 

 

Kolejna z serii ukraińskich map turystycznych pokrywających Karpaty Wschodnie. Obejmuje tereny w okolicach Swalawy.

Zasięg mapy:

Turjanska Polana na zachodzie po miejscowość Dołhe na wschodzie

Niżne Worota na północy po Ilnicę Użgorodu na południu.

 

W treści mapy: znakowane szlaki piesze, obiekty przyrodnicze, zabytki, baza noclegowa, ciekawostki krajoznawcze.