Ukraina. Mapa przeglądowa na tle mapy narodowościowej w skali 1:3 mln.

  • 10.00 zł

 

Piotr Kamiński (red.)

Ukraina. Mapa przeglądowa na tle mapy narodowościowej w skali 1:3 mln.

Format: 48x33 cm. PiTR Kartografia, wyd. I. Warszawa 2014

ISBN: 978-83-60641-57-6

Piotr Kamiński (red.)

Ukraina. Mapa przeglądowa na tle mapy narodowościowej w skali 1:3 mln.

Format: 48x33 cm. PiTR Kartografia, wyd. I. Warszawa 2014

ISBN: 978-83-60641-57-6

Główny arkusz ukazuje narodowości zamieszkujące Ukrainę – stan na 2014 r. Naniesiono wszystkie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców. Przy nazwach miast podano liczbę mieszkańców w tys. Na odwrocie dodatkowe małe mapki ukazujące: podział administracyjny, rozmieszczenie ludności rosyjskojęzycznej, rozmieszczenie ludności polskiej oraz podstawowe wiadomości o Ukrainie (historia, gospodarka, II Wojna itp.)