Łemkowszczyzna. Czas wojny i pokoju

  • Add feedback:
  • Manufacturer: libra.pl
  • Weight: 0.62 kg
  • Availability: Exists
  • 37.00 zł

Stanisław Kryciński

Łemkowszczyzna. Czas wojny i pokoju

336 stron, format 16 x 22 cm, 78 ilustracji, 6 mapek, oprawa twarda.  

Wydawnictwo Libra.pl, wydanie I, Rzeszów 2018

ISBN: 978-83-63526-68-9

Stanisław Kryciński

Łemkowszczyzna. Czas wojny i pokoju

336 stron, format 16 x 22 cm, 78 ilustracji, 6 mapek, oprawa twarda.  

Wydawnictwo Libra.pl, wydanie I, Rzeszów 2018

ISBN: 978-83-63526-68-9

Książka ta jest drugą częścią opowieści o Łemkowszczyźnie, kontynuacją wydanej przed dwoma laty Łemkowszczyzny po obu stronach Karpat. Obejmuje sto lat dziejów Łemków żyjących na północnych stokach Karpat i ich sąsiadów Rusnaków, zamieszkujących południowy skłon tych gór. Opisano tu okres od lat 30. XIX w., po lato 1939 r. Opowiedziane tu zostały narodziny łemkowskiej świadomości i literatury, działania podczas Wielkiej Wojny na terenie Beskidu Niskiego i prześladowania jakie dotknęły Łemków w obozie internowania Thalerhof. Kolejne rozdziały opisują cmentarze wojenne tak charakterystyczne dla tej krainy, powrót do prawosławia, działaczy i literatów okresu międzywojennego, powstanie Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny, a w końcu życie na łemkowskiej wsi w latach międzywojennych i łemkowskie rzemiosło z kamieniarstwem na czele.