Bieszczad 15

  • 27,00 zł

Bieszczad 15. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

Praca zbiorowa pod red. Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

ISBN:978-83-928621-4-7

 

Bieszczad 15. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

Praca zbiorowa pod red. Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

ISBN: 978-83-928621-4-7

288 stron formatu B5, wkładka barwna 16 stron, 102 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 30 planów i mapek. Na okładce kolejka z lokomotywą na tle Smereka oraz fragment planu katastralnego Paniszczowa z 1852 r. Załącznikowa mapka obszaru Wołosatego z zaznaczonymi granicami wsi - luzem.   Ustrzyki Dolne 2009

Spis treści
Wstęp
Maciej Augustyn: Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 r. (część III). Dorzecze rzeki Czarna
Maciej Augustyn: Rozgraniczenie wsi Wołosate z 1788 r. jako źródło informacji o stosunkach społecznych i przemianach środowiska przyrodniczego nad górną Wołosatką
Andrzej Szczerbicki: Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Starym Samborze
Wojciech Wesołkin: W dorzeczu Osławy. Część I. Wola Michowa - wieś, miasto i gmina zbiorowa
Bogdan Augustyn: System dostarczania wody w górskiej wsi. Różanka Wyżna na Ukrainie
Maciej Augustyn: Ekspertyza geologiczna Emila Dunikowskiego jako źródło historii poszukiwań ropy naftowej w rejonie Czarnej
Emil Dunikowski: Budowa geologiczna Czarnej koło Ustrzyk
Mieczysław Darocha: Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach (część XII). Kolejka z Cisnej-Majdanu do Przysłupia
Danuta i Bolesław Baranieccy: Zabytek ważny, choć mały. Dzieje jednego tłoka pieczętnego
Tadeusz Szewczyk: Bez zbędnej kreski. Rzecz o profesorze Eugeniuszu Wanieku
Witold Mołodyński: Zawiłe losy rodziny Dziurzyńskich
Tadeusz Szewczyk: W uczuciach do Bieszczadów był stały. Pożegnanie Jana Szelca
Autorzy fotografii, rysunków i map