Bieszczad 13

  • 27,00 zł

Bieszczad 13. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

ISBN:ISSN 1425-8080

 

352 strony formatu B5, wkładka barwna 16 stron, 127 zdjęć czarno-białych, reprodukcji i rysunków, 20 planów i mapek. Na okładce działające (sic!) koło młyńskie w Zubrzycy (Bieszczady Wsch.) oraz fragment planu katastralnego Stuposian z 1852 r. Ustrzyki Dolne 2007

Spis treści
Wstęp
Maciej Augustyn: Stosunki ekonomiczne i społeczne w dobrach górskich rodziny Ossolińskich w XVIII w.
Paweł Wójcik: Od życia do śmierci. Życie na pograniczu łemkowsko-bojkowskim
Maciej Augustyn: Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 r.
Maciej Augustyn, Andrzej Szczerbicki: Zabytki we wsiach doliny potoku Jasienica (Strzyłki, Tysowica, Łopuszanka Chomina, Jasienica Zamkowa, Wołosianka Wielka i Mała, Rozłucz)
Jerzy Tarnawski: Dzieje zagórskiego Karmelu
Jerzy Tarnawski: Turcy w Zagórzu
Jerzy Tarnawski: Nie masz już Cyganów
Bogdan Augustyn, Mieczysław Darocha: Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach (część IX). Kolejka z Cisnej-Majdanu do Woli Michowej
Bolesław Baraniecki: Fortyfikacje sowieckie wokół Leska
Juliusz Wojciech Michnowicz: Opis niektórych zdarzeń na ziemi sanockiej w okresie lipiec-sierpień 1944 r.
Adam Leń: I tylko po nim dzwony dzwońcie. Wspomnienie o Jerzym Janickim
Tadeusz Szewczyk: Strażnik zbiorowej pamięci. Wspomnienie o ks. Zdzisławie Jastrzębiec Peszkowskim
Autorzy fotografii, rysunków i map