Bieszczad 01-2

  • 16,00 zł

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki - Bieszczad 1 i 2. Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka, Ustrzyki Dolne 2010

ISSN 1425-8080 (1-2); ISBN 978-83-928621-8-5

48 stron formatu B5, 34 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 10 planów i mapek. Na okładce cerkiew św. Michała Archanioła w Bystrem oraz fragment planu katastralnego wsi Beniowa z 1852 r.

 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki - Bieszczad 1 i 2. Rocznik pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka, Ustrzyki Dolne 2010

 

ISSN 1425-8080 (1-2); ISBN 978-83-928621-8-5

48 stron formatu B5, 34 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 10 planów i mapek. Na okładce cerkiew św. Michała Archanioła w Bystrem oraz fragment planu katastralnego wsi Beniowa z 1852 r.

Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami postanowił nam zrobić dobrze i wydał prawdziwy rarytas – wznowienie w jednym tomie dwóch pierwszych numerów “Bieszczada” z 1993 i 1994 r. Nie każdy pamięta, że wspomniane numery “Bieszczada” to były po prostu sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Michniowcu. Ech, były czasy....

Bieszczad 1993 - zawartość

Zdzisław Kwasek: Powstanie i działalność Oddziału TOnZ w Michniowcu w latach 1985-1992

Roman Tymczuk: Cerkiewnicy przy cerkwi św. Michała Archanioła w Beniowej pow. Turka (Bojkowszczyzna)

Mieczysław Darocha: Szlakami bieszczadzkich kolejek wąskotorowych. Trasa Ustrzyki Górne - Sokoliki

Bogdan Augustyn: Remont cerkwi w Bystrem

Andrzej Szczerbicki: Zabytki żydowskie w Bieszczadach

Bogdan Augustyn: Festiwal kultury karpackiej

Sprawozdanie Zarządu Oddziału TOnZ Michniowiec za rok 1993

Bieszczad 1994 - zawartość

Bogdan Augustyn: Remont cerkwi w Bystrem

Maciej Augustyn: Lokalizacja huty szkła z końca XVIII wieku w Bereżkach

Bogdan Augustyn: Remonty i konserwacja krzyży przydrożnych: Bystre, Michniowiec

Andrzej Szczerbicki: Ruiny klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu

Robert Sochacki: Kolejne “Nadsanie”

Mieczysław Darocha: Szlakami bieszczadzkich kolejek wąskotorowych cz. II. Trasa Bereżki – Przysłup oraz odgałęzienie do Łokcia

Stefan Omelian Wenhrynowicz: Mona Liza z Łokcia

Bogdan Augustyn: Remonty obiektów zabytkowych w Bieszczadach

Sprawozdanie Zarządu Oddziału TOnZ Michniowiec za rok 1994