Wyżyna Śląska. Mapa turystyczna w skali 1:50 000.

  • 10,00 zł

Wyżyna Śląska. Mapa turystyczna w skali 1:50 000.

Mapa dwustronna, wym. 98 x 68 cm. Zaznaczono przebieg szlaków turystycznych, naniesiono atrakcje turystyczne i przyrodnicze.

Wydawnictwo Kartograficzne “Compass”, wyd. III, Kraków 2014

ISBN: 978-83-7605-112-3

Wyżyna Śląska. Mapa turystyczna w skali 1:50 000.

Mapa dwustronna, wym. 98 x 68 cm. Zaznaczono przebieg szlaków turystycznych, naniesiono atrakcje turystyczne i przyrodnicze.

Wydawnictwo Kartograficzne “Compass”, wyd. III, Kraków 2014

ISBN: 978-83-7605-112-3

Mapa turystyczna terenów okalających aglomerację śląską. Zastosowana skala czyni ją idealną do uprawiania wszelkich form turystyki, rekreacji i czynnego wypoczynku. Mapa jest dwustronna, obejmuje obszary leśne w dorzeczu Małej Panwi, okolicach Toszka i Rud Wielkich. Precyzyjnie naniesiono szlaki turystyczne: piesze i rowerowe, granice rezerwatów, zabytki i miejsca warte odwiedzenia oraz inne ciekawostki krajoznawcze i z zakresu usług turystycznych.

Po jednej stronie tereny na północ od aglomeracji śląskiej, czyli obszar Wyżyny Śląskiej graniczący z Jurą Krakowsko-Częstochowską i lasy w dorzeczu Małej Panwi oraz okolice Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich.

Zasięg mapy: Boronów i Poraj na północy, Bytom, Wojkowice i Łagisza na południu, Rokitnica, Tarnowskie Góry i Koszęcin na zachodzie, Siewierz i Poraj na wschodzie.

Po drugiej stronie tereny na zachód od aglomeracji śląskiej, czyli lasy w dorzeczu Małej Panwi oraz okolice Toszka, Łabęd i Sośnicowic z Parkiem Krajobrazowym “Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi w okolicy Zawadzkich: Hubert, Mostki, Piaskowa Góra, Szczypki.

Zasięg mapy: Zawadzkie, Krupski Młyn na północy, Rudy, Knurów, Ornontowice na południu, Rudziniec, Jemielnica na zachodzie, Stare Tarnowice, Zabrze na wschodzie.