Warsztat malarski Alojzego Zompha w Bardiowie oraz Wiktora Zompha w Bardiowie i Krynicy w drugiej połowie XIX wieku

  • 36,00 zł

Warsztat malarski Alojzego Zompha w Bardiowie oraz Wiktora Zompha w Bardiowie i Krynicy w drugiej połowie XIX wieku

192 publikacja SKPB Warszawa, 158 stron, 13 fotografii, 54 ilustracji barwnych. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2022

ISBN: 978-83-85141-20-4

 

Tadeusz M. Trajdos

Warsztat malarski Alojzego Zompha w Bardiowie oraz Wiktora Zompha w Bardiowie i Krynicy w drugiej połowie XIX wieku

192 publikacja SKPB Warszawa, 158 stron, 13 fotografii, 54 ilustracji barwnych. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2022

ISBN: 978-83-85141-20-4

 

Niniejsza praca pokazuje po raz pierwszy w nauce polskiej i słowackiej całokształt twórczości Alojzego (1810-1886) i Wiktora Zompha (ur. 1841, zm. ?), Węgrów wyznania rzymskokatolickiego, stanu mieszczańskiego, malujących w II połowie XIX wieku głównie dla cerkwi greckokatolickich na pograniczu węgierskiego Szarysza i galicyjskiej Sądecczyzny w ówczesnym państwie austro-węgierskim. Autor ukazuje kontekst społeczny, etniczny i kulturalny tej twórczości. Omawia ówczesną sytuację w Bardiowie, gdzie mieściła się pracownia Alojzego Zompha i w Krynicy-Zdroju, do której w 1872 roku przeniósł się Wiktor Zomph, syn Alojzego. Wykład koncentruje się na charakterystyce stylu, ikonografii i umiejętności kompozycyjnych tytułowych malarzy na tle ówczesnej praktyki artystów proweniencji rzymskokatolickiej, pracujących dla odbiorców greckokatolickich. Do pracy dołączono katalog z wykazem rozpoznanych (sygnowanych i przypisywanych) dzieł Alojzego i Wiktora Zomphów.

Spis treści

• Od redakcji
• Wstęp
• Rozdział I. Rodzina, koleje życia, środowisko
• Rozdział II. Pracownia Alojzego Zompha w Bardiowie
• Rozdział III. Twórczość Wiktora Zompha w Bardiowie
• Rozdział IV. Okres wielkich zamówień. Twórczość Wiktora Zompha w czasie pobytu w Krynicy
• Rozdział V. Prace Wiktora Zompha w Złockiem i Krynicy. Przypuszczenia i poszlaki
• Zakończenie
• Aneks
• Katalog
• Bibliografia
• Spis czarno-białych fotografii
• Spis kolorowych ilustracji
• Indeks nazw geograficznych
• Indeks osobowy