Tysiąc lat naszej wspólnoty

  • 62,00 zł

Wojciech Zaleski

Tysiąc lat naszej wspólnoty

426 stron formatu A5 (15 x 22 cm) Broszura klejona, oprawa twarda. Klinika Języka, wyd. I, Szczęsne 2020

ISBN: 978-83-64197-49-9

Wojciech Zaleski

Tysiąc lat naszej wspólnoty

426 stron formatu A5 (15 x 22 cm) Broszura klejona, oprawa twarda. Klinika Języka, wyd. I, Szczęsne 2020

ISBN: 978-83-64197-49-9

 

O „Klinice języka”

Historia nie musi być nudna. Historia może być (i jest) pasjonująca, jeśli tylko podać ją w odpowiedniej formie. Książki wydawane przez „Klinikę Języka” nie opiewają nieubłaganego postępu i sprawiedliwości społecznej, wręcz przeciwnie patrzą na procesy dziejowe z pozycji kontrrewolucyjnych, dzięki czemu opisane historie nabierają smaku. Niespotykane to od lat spojrzenie na historię i dlatego warte poznania.

Niespotykane to od lat spojrzenie na historię i dlatego warte poznania.

O książce

Książka ta jest napisanym dla młodego pokolenia Polaków wychowanych na emigracji podręcznikiem dziejów społeczno-gospodarczych narodu. W kraju nie wznowiono jej nigdy chyba, choć pewności całkowitej co do tego nie mam. Na pewno nigdy nie była przedmiotem dyskusji. Skażona jest bowiem w oczach historyków doby obecnej dwoma znaczącymi grzechami. Po pierwsze autor nie waha się oświetlać problemów i zdarzeń z przeszłości inaczej niż to było i jest nadal przyjęte. Po drugie Wojciech Zaleski, zmarły w roku 1961, był jednym z twórców Obozu Narodowo-Radykalnego, ideologiem Falangi, jak lubią mawiać postępowi historycy. To jest rzecz trudna do wybaczenia dzisiaj, a co więcej – jest także trudna do zrozumienia. Nie sposób bowiem oderwać się od tej lektury. Jej żywy, celny i nowoczesny język od razu powoduje, że wszystkie oceny i uogólnienia, wszystkie podziały na postępowców i wsteczników, wszystkie ideologiczne fałsze powojennej historii stają się nieważne.

 

SPIS RZECZY

Wstęp Wydawcy       

Przedmowa Autora   

Rozdział I

Polska i ród Piastów (do r. 1136)     

Rozdział II

Kształtowanie się ustroju podzielonej własności (1025-1306)

Rozdział III

Początki świadomości narodowej (1200-1496)       

Rozdział IV

Naród Rzeczy Pospolitej (1374-1650)         

Rozdział V

Od potopu do rozbiorów (1600-1794)          

Rozdział VI

Stulecie jedności podzielonego narodu        

Rozdział VII

Ukształtowanie nowoczesnej wspólnoty narodowej (1849-1918)

Rozdział VIII

Dwudziestolecie (1919-1939)           

Nota o Autorze          

Indeks nazwisk