Stanisławów. Mapa w skali 1:300 000

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Centrum Kartografii
  • Waga: 0.04 kg
  • Dostępność: Kilka egzemplarzy
  • 10,00 zł

Stanisławów. Mapa w skali 1:300 000

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 97 - Stanisławów - reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1930 r.

Centrum Kartografii – Wyd. I. Warszawa 2002


ISBN 978-83-87771-36-8   

Stanisławów. Mapa w skali 1:300 000

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 97 - Stanisławów - reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1930 r.

Centrum Kartografii – Wyd. I. Warszawa 2002


ISBN 978-83-87771-36-8   

Mapa obejmuje południowo-wschodni kraniec przedwojennej Polski – tereny położone w zasadzie na południe od Dniestru, z najwyższym pasmem Beskidów Wsch. Czarnohorą. Stanisławów usytuowany jest w lewym górnym rogu mapy. Na mapie są takie miejscowości jak: Stanisławów, Dolina, Nadwórna, Kołomyja, Kosów, Kuty, Śniatyń, Czerniowce, Horodenka, Zaleszczyki, Tłumacz. Arkusze sąsiednie: Lwów, Mukaczewo, Satmar, Radowce, Jassy, Kamieniec Podolski, Płoskirów, Tarnopol. Dotychczas ukazały się: Lwów i Tarnopol.