Rocznik Orawski II

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Orawski Park Etnograficzny
 • Waga: 0.4 kg
 • Dostępność: Jeden egzemplarz
 • 30,00 zł

Rocznik Orawski II

Rocznik pod redakcją Tadeusza M. Trajdosa

160 stron formatu B5 (165 x 240 mm), 48 ilustracje czarno-białe, (zdjęcia, wykresy, mapki),

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna 1998

ISSN 1429-2637

Egzemplarz antykwaryczny

 

Rocznik Orawski II

Rocznik pod redakcją Tadeusza M. Trajdosa

160 stron formatu B5 (165 x 240 mm), 48 ilustracje czarno-białe, (zdjęcia, wykresy, mapki),

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna 1998

ISSN 1429-2637

Egzemplarz antykwaryczny

 

Spis treści

 • Rozprawy i artykuły
  • Tadeusz M. Trajdos: Luteranie w Jabłonce
  • Jerzy M. Roszkowski: Rola Adoriana Diveky'ego w polskiej akcji "budzcielskiej" na Górnych Węgrzech 1910–1920
  • Antoni Wontorczyk: Dynamika wartości edukacyjnych w tradycyjnych rodzinach orawskich
  • Ryszard Kantor: Zabawki dzieci na Orawie — na podstawie wstępnych badań w latach 1995–96
  • Jerzy Kiersztyn: Poetycki świat Orawy i jego ograniczenia
 • Materiały i przyczynki
  • Tadeusz M. Trajdos: Szkice do portretu: dawni plebani Orawy
  • Marian Kornecki: W Podwilku przed blisko półwieczem
  • Marek Skawiński: Podział administracyjny Orawy słowackiej
 • Źródła Orawy (Fontes Arvae)
  • Akt nobilitacyjny cesarza Leopolda I dla Moniaków wyd. Jerzy M. Roszkowski
  • Protokół delimitacyjny z dnia 30 litopada 1938 r. wyd. Marek Skawiński
 • Sprawozdania z prac i czynności Muzeum
  • Roman Ciok: Sprawozdanie z działalności Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej za rok 1997
  • Jadwiga Pilch: Sprawozdanie z dokonań działu Etnografii — Muzeum - OPE w Zubrzycy Górnej w 1997 r.
  • Jacek K. Cieselski: Krajoznawcze zamiłowania studentów łódzkiego ZSP (Sprawozdanie archiwalne z r. 1971)
 • Bibliografia Orawy
  • Bibliografia Orawy za rok 1997, opr. Marek Skawiński
 • Noty o Autorach