Puszcza Knyszyńska. Część zachodnia. Foliowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

  • 16,00 zł

Puszcza Knyszyńska. Część zachodnia. Foliowana mapa turystyczna w skali 1:50 000.

ISBN: 978-83-88859-57-1

Puszcza Knyszyńska. Część zachodnia. Foliowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

Autorzy: Anna Filak, Tomasz Darmochwał. Wydanie pierwsze
Dolina Supraśli, dolina Sokołdy, okolice Knyszyna.  Wymiary mapy: 96 x 68 cm. Na odwrocie informator krajoznawczy oraz wiadomosci praktyczne.

ISBN: 978-83-88859-57-1Mapa obejmuje swym zasięgiem część Puszczy Knyszyńskiej na północ od Białegostoku w dorzeczu Supraśli i Sokołdy. Teren ten objęty jest ochroną częściową jako Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Naniesiono szlaki turystyczne, oznaczono obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.

Zasięg mapy: Korycin, Janów i Sokolany na północy; Wasilków i Supraśl na południu, Sokółka i dolina Stoi na wschodzie, Knyszyn na zachodzie.