Przyszłość Europy. Wyzwania globalne. Wybory strategiczne

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Oficyna Wydawnicza "Rewasz"
  • Waga: 0.82 kg
  • Dostępność: Jest
  • 54,00 zł

Przyszłość Europy. Wyzwania globalne. Wybory strategiczne. Redakcja: Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski

476 stron formatu B5. Tom z serii: Biblioteka Wiedzy o Przyszłości Europy, wydany wspólnie przez WSB-NLU oraz Oficynę Wydawniczą „Rewasz”.

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis Univercity, Nowy Sącz 2006

ISBN: 83-89188-57-0

Przyszłość Europy. Wyzwania globalne. Wybory strategiczne. Redakcja: Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski

476 stron formatu B5. Tom z serii: Biblioteka Wiedzy o Przyszłości Europy, wydany wspólnie przez WSB-NLU oraz Oficynę Wydawniczą „Rewasz”.

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis Univercity, Nowy Sącz 2006

ISBN: 83-89188-57-0

Jest to pierwszy tom planowanej polskojęzycznej serii wydawniczej: BEWUPE Biblioteka Wiedzy o przyszłości Europy. Innowacyjna, a miejscami kontrowersyjna treść tomu stanowi nowy element polskiej dyskusji nad przyszłością Europy w globalnym kontekście. Drugi tom BEWUPE będzie nosił tytuł: „Ku nowej Futurologii Europy i poświęcony będzie problematyce Nowej Futurologii .
Równolegle ukazuje się anglojęzyczna seria wydawnicza REUPUS Recifer Eurofutures Publication Series poświęcona tym samym zagadnieniom. Dwa pierwsze tomy pod współnym tytułem: „Turning points” ukazały się w 2005 r.

Spis treści
Przedmowa Krzysztof Pawłowski
Wstęp Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski
Część pierwsza: Wartości fundamentalne - Wybory strategiczne
Krzysztof Porwit: Duch Wolności i Solidarności w ścieżkach przyszłości Europy
Krzysztof Porwit: Wzmocnienie sumień szansą przyszłości
Roman Galar: Bariery pojęciowe na drodze europejskiej kreatywności. Aneks: Na jakie tematy warto się spierać w debacie o Unii Europejskiej
Krzysztof Szczerski: Nowy ład Europejski? Debata o miejscu Europy w porządku globalnym
Marosán Győrgy: Przyszłość Europy
Anna Gąsior-Niemiec: Europa jako kontynent imigracyjny. Zarys problemu
Wojciech Burzyński: Zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania dla Unii Europejskiej jako źródła wyborów strategicznych w XXI wieku
Anna Gąsior-Niemiec: Przyszłość Unii Europejskiej - wyzwania globalne - wybory strategiczne

Część druga: Edukacja - Wiedza - Innowacje
Krzysztof Pawłowski: Edukacja - klucz do przyszłości Europy
Henri Delanghe, Ugur Muldur: Od błędnego koła do koła fortuny. Europa, wzrost gospodarczy i gospodarka oparta na wiedzy
Simone Arnaldi: Konwergencja w dziedzinie technologii a społeczeństwa europejskie. Odniesienia do wartości w wizjach przyszłości
Beata Karnat-Jasicka: Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa i gospodarki kreatywnej. Zarys problemu
Jan G. Lambooy: Rola innowacji w Europie na przykładzie Holandii

Część trzecia: Dylematy sztuki rządzenia
Jan Olbrycht: Polityka spójności i/lub wzrostu
Janusz Sepioł: Samorząd regionalny wobec wyzwań europejskich
Józef Niżnik: Unia Europejska; wyzwania globalne, wybory strategiczne, a komunikacja społeczna
Krzysztof Iszkowski: Dwa scenariusze dla Europy. „Reforma” wspólnej polityki rolnej a logika unii walutowej
Anna Pawłowska: Finansowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej
Agnieszka Wierzbicka: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - UE jako civil power - panaceum na brak reform
Tomasz Zarycki: Rosja na horyzoncie Europy XXI w. Czy można oczekiwać szybkiej demokratyzacji Rosji? Artykuł dyskusyjny
Anna Kierzkowska: Globalizacja a państwo narodowe - dyskurs polityczny

Część czwarta: Głosy Młodzieży Akademickiej - UW - WSB-NLU
Magdalena Kądzioła: Polskie społeczeństwo
Eliza Głowacka: Rola mediów w kreowaniu wizerunku Unii Europejskiej jak również procesu globalizacji
Tomasz Chajduga: Czy przyszłość Europy jest zagrożona?
Katarzyna Włosowicz: Dylemat młodego pokolenia, czyli: zostać obserwatorem czy uczestnikiem życia politycznego?
Jakub Mirosławski: Refleksje o miejscu i roli Europy w świecie początku XXI wieku
Agata Mysiak: Europa - Titanic czy Góra Lodowa
Karolina Sobczak: Rozważania na temat wizji przyszłości Europy - Europa chrześcijańska, arabska czy multikulturowa
Marcin Dukat: Przyszłość zaczyna się dziś. Refleksje nad Europą

Część piąta: Scenariusze
Paul Drewe: Dokąd zmierza Unia Europejska? Scenariusze przyszłości
Antoni Kukliński: Przyszłość Europy - cztery dylematy i pięć scenariuszy
Cezary Lusiński: Modele myślenia o przyszłości Europy
Bohdan Jałowiecki: Brukselskie scenariusze dla Europy
Bohdan Jałowiecki: Czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku?
Tomasz Zarycki: Pułapka imitacji
Antoni Kukliński: Nie lękajcie się myślenia o Przyszłości Europy. Notatka dyskusyjna
Antoni Kukliński: Polska jako podmiot myślenia o przyszłości Europy. Artykuł dyskusyjny

Część szósta: Regiony
Jean-Marie Rousseau: Ewolucja europejskiego społeczeństwa wiedzy
Grażyna Prawelska-Skrzypek: Rola dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu przyszłości regionu
Bolesław Domański: Miejsce Małopolski na mapie ekonomicznej Europy XXI wieku
Zbigniew Strzelecki, Bartłomiej Kolipiński: Województwo mazowieckie - stan i perspektywy rozwoju
Antoni Kukliński: Studia nad transformacjami regionów europejskich na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Innowacyjna inicjatywa Mazowsza
Antoni Kukliński: Studia nad transformacjami Mazowsza na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Wstępny szkic dyskusyjny
Antoni Kukliński: Megaprzestrzenie XXI wieku

Część siódma: Kontekst globalny
Jan Bielawski: Globalna Europa
Tomasz G. Grosse: Europa wobec zmiany systemu światowego
Wojciech Burzyński, Romana Turewicz: Wybory strategiczne - Próba refleksji
Roman Galar: Co robić, by dało się patrzeć w przyszłość z optymizmem?
Władysław Świtalski: Klub Rzymski jako szkoła myślenia o przyszłości
Antoni Kukliński: Rozwój globalny w perspektywie sekularnej lat 1950-2050. 12 tez - artykuł dyskusyjny
Antoni Kukliński: Transformacje sceny globalnej w perspektywie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny
Stefan Kwiatkowski: Uliczka Globalna

Część ósma --- Post Scriptum
Anna Gąsior-Niemiec: Konferencja Warszawska: Przyszłość Unii Europejskiej
- wyzwania globalne - wybory strategiczne
Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski: Przyszłość Europy - Wyzwania globalne - Wybory strategiczne – Nowa futurologia