Przewodnik po Polsce. Tom. 1 Polska północno-wschodnia. Reprint

  • 37,00 zł

Przewodnik po Polsce. Tom. 1 Polska północno-wschodnia. Reprint

Praca zbiorowa pod. red. Stanisława Lenartowicza

280 stron formatu B6 (17 x 12 cm), oprawa twarda. 20 załącznikowych planów miast i map. Reprint wydania Związku Polskich Towarzystw Turystycznych, Warszawa 1935 r. Wydawnictwo Libra.pl, wydanie I,  Rzeszów 2014


ISBN: 978-83-63526-47-4

Przewodnik po Polsce. Tom. 1 Polska północno-wschodnia. Reprint

Praca zbiorowa pod. red. Stanisława Lenartowicza

280 stron formatu B6 (17 x 12 cm), oprawa twarda. 20 załącznikowych planów miast i map. Reprint wydania Związku Polskich Towarzystw Turystycznych, Warszawa 1935 r. Wydawnictwo Libra.pl, wydanie I,  Rzeszów 2014


ISBN: 978-83-63526-47-4


Przewodnik obejmuje swym zasięgiem tereny północno-wschodnie Polski w granicach przedwojennych. Zatem opisana jest w nim:
Wileńszczyzna
Nowogródczyzna
Grodzieńszczyzna
Suwalszczyzna
Kurpie
Puszcze Białowieska i Świsłocka
Podlasie
Polesie.

Pomocą w studiowaniu opisów „świata zaginionego” są załącznikowe plany miast w liczbie 4. oraz mapki w liczbie 16 (Wilno, Jez. Narocz, Słonim – Zdzięcioł, Mir – Nieśwież – Kleck, Szlak Mickiewiczowski, Suwałki i Wigry, Pojezierze Augustowskie, Kurpie, Puszcza Białowieska, Park Narodowy w Białowieży, Drohiczyn – Niemirów, Jeziora: Sporowskie, Czarne i Białe, Pińsk, Nowogródek, Grodno, Białystok).

Załączone mapki są przeważnie wycinkami arkuszy map operacyjnych WIG w skali 1:300 000.