Płaj 25. Almanach karpacki

 • 29,00 zł 60,00 zł

Płaj 25. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

egzemplarz antykwaryczny

Prezentowany numer "Płaju" można nazwać numerem huculskim. Jest grubszy od poprzednich — liczy 232 strony + 16 stron z barwnymi fotografiami. Na wklejce umieszczona jest barwna schematyczna mapa huculszczyzny. Atrakcyjnym załącznikiem jest przygotowana przez wydawnictwo PiTR Kartografia mapa Jasienów Górny (setka WIG-u powiększona do skali 1:75 000 — kto posiada już mapę "Żabie" z tej serii wie, że powiększenie setek wigowskich bardzo dobrze zrobiło reprintom).

ISBN: 83-85258-29-9

Płaj 25. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

egzemplarz antykwaryczny

Prezentowany numer "Płaju" można nazwać numerem huculskim. Jest grubszy od poprzednich — liczy 232 strony + 16 stron z barwnymi
fotografiami. Na wklejce umieszczona jest barwna schematyczna mapa huculszczyzny. Atrakcyjnym załącznikiem jest przygotowana przez wydawnictwo PiTR Kartografia mapa Jasienów Górny (setka WIG-u powiększona do skali 1:75 000 — kto posiada już mapę "Żabie" z tej serii wie, że powiększenie setek wigowskich bardzo dobrze zrobiło reprintom).

ISBN: 83-85258-29-9

Zawartość tomu

 • Odkrywanie Huculszczyzny (A. WIELOCHA)
 • Mapa Huculszczyzny (W. BLACHARSKA)
 • Dorobek polskich etnografów i muzealników w poznawaniu Huculszczyzny (R. CZMEŁYK)
 • Badania etnograficzne na Huculszczyźnie po II wojnie światowej (R. MAKARSKA)
 • Huculszczyzna w literaturze austriackiej (O.CIWKACZ)
 • Obraz Huculszczyzny w listach Stanisława Vincenza (G. NIEWIADOMY)
 • O huculskich iinspiracjach w malarstwie polskim (I. HRECZKO)
 • Ratowanie lokalnej kultury ludowej na huculszczyżnie opd władzą sowiecką (K. TUR-MARCISZUK)
 • Od tradycji do współczesności. Działalność szkoły rzemiosł artystycznych w Kosowie (U. JANICKA-KRZYWDA)
 • Mit opryszka w folklorze słownym Huculszczyzny (I. CZECHOWSKIJ)
 • Związki czynności magicznych z kalendarzem u Hucułów (A. RUSZCZAK)
 • Oddział Czarnohorski TT (K. CIECHANOWICZ)
 • Major Henryk Gąsiorowski (A. MIELCZEWSKA)
 • Kolekcja huculska muzeum w Grudziądzu (E. MARSZAŁEK)
 • Hucuły — konie z Karpat Wschodnich (S. FLAKIEWICZ)
 • "Turysta w Polsce". Bibliografia Huculszczyzny i Karpat Wschodnich (M. KUKUŁA, M. ZIELIŃSKI)
 • Via Carpathia 2002. Przejście łuku Karpat
 • Książki
 • Abstracts
 • Fotografie barwne