Pałace Dolnego Śląska. Powiat wołowski

  • 46,00 zł

Damian Dąbrowski

Pałace Dolnego Śląska. Powiat wołowski

 

410 stron formatu 14,7 x 21 cm, wkładka barwna 16 str., 3 mapki, 151 ilustracji. Oprawa miękka.

Wydawnictwo CM, wyd. I, Warszawa 2022

 

ISBN 978-83-67240-38-3

Damian Dąbrowski

Pałace Dolnego Śląska. Powiat wołowski

 

410 stron formatu 14,7 x 21 cm, wkładka barwna 16 str., 3 mapki, 151 ilustracji. Oprawa miękka.

Wydawnictwo CM, wyd. I, Warszawa 2022

 

ISBN 978-83-67240-38-3

Prezentujemy drugi z przewodników po pałacach i dworach Dolnego Śląska. Obejmuje on swoim zasięgiem powiat wołowski. Obecnie powiat składa się z trzech gmin: Brzeg Dolny, Wińsko o łącznej powierzchni 675 km2. Na terenie trzech gmin powiatu wołowskiego znajduje się 111 miast, sołectw i przysiółków. Do naszych czasów przetrwały w nich 43 pałace i dwory. Oznacza to, że mniej więcej w co trzeciej miejscowości zachowała się siedziba szlachecka. Pierwotnie na omawianym obszarze znajdowało się 77 rezydencji. Zniszczenie 34 dworów i pałaców pokazuje skalę zaniedbań, które miały miejsce w powiecie wołowskim po 1945 roku. Najstarszym budynkiem o charakterze rezydencjonalnym w powiecie jest zamek w Wołowie. Z XVI wieku pochodził zrujnowany dwór w Węgrzcach Wielkich. Nieco liczniejsze są budowle o siedemnastowiecznej proweniencji. Niestety większość z nich w późniejszych czasach została przebudowana bądź zrujnowana. Z okresu renesansu przetrwał do dziś renesansowy portal głównego wejścia pałacu w Mojęcicach. Barok na omawianym obszarze reprezentuje najciekawiej rezydencja opatów w klasztorze cystersów w Lubiążu. Nie mniej cenna, pochodząca z XVII wieku, letnia siedziba opatów w pobliskiej Moczydlnicy Klasztornej została doprowadzona do kompletnej ruiny. Zdecydowana większość dworów i pałaców w powiecie wołowskim należała do średniozamożnej szlachty i została ufundowana w XVIII i XIX wieku. Najbardziej okazałe rezydencje znajdują się w Brzegu Dolnym, Krzelowie, Mojęcicach, Przyborowie i Żerkowie. Choć w stanie ruiny, duże wrażenie robią dawne siedziby szlacheckie w Głębowicach, Moczydlnicy Dworskiej i Wyszęcicach. Nietypowym na opisywanym obszarze jest dwór w Sławowicach, wzniesiony częściowo w konstrukcji szkieletowej.

Odkryj zapomniane miejsca Dolnego Śląska!