Okolice Kazimierza Dolnego. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50

  • 12,00 zł

Okolice Kazimierza Dolnego. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000

Mapa jednostronna, 900x680 mm, po złożeniu 120x240 mm. Szlaki piesze i rowerowe. Parki i rezerwaty przyrody. Informator turystyczny i noclegowy. Ośrodki jazdy konnej. Siatka GPS.

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Warszawa, wyd. I, 2011

ISBN 978-83-7135-270-6

Okolice Kazimierza Dolnego. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000

Mapa jednostronna, 900x680 mm, po złożeniu 120x240 mm. Szlaki piesze i rowerowe. Parki i rezerwaty przyrody. Informator turystyczny i noclegowy. Ośrodki jazdy konnej. Siatka GPS.

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Warszawa, wyd. I, 2011

ISBN 978-83-7135-270-6

Mapa obejmuje fragment Małopolskiego Przełomu Wisły na odcinku od Solca do Puław, w tym urokliwe wzgórza pod którymi rozłożył się niemniej urokliwy Kazimierz Dolny. W pobliżu znane uzdrowisko Nałęczów. Dla ochrony wyjątkowych walorów krajobrazowych powołano Kazimierski Park Krajobrazowy. Liczne promy na Wiśle ułatwiają dostęp z Kazimierza do ogromnych ruin zamku w Janowcu. Na odwrocie mapy zamieszczono informator krajoznawczy.

Zasięg mapy

Puławy na północy, Solec i Opole Lubelskie na południu, Nałęczów i Bełżyce na wschodzie, Solec nad Wisłą na zachodzie.