Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Oficyna Wydawnicza "Rewasz"
  • Waga: 0.37 kg
  • Dostępność: Jest
  • 43,00 zł 34,00 zł
Praca zbiorowa pod red. Antoniego Kuklińskiego

Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej

ISBN:978-83-89188-97-7

 

144 strony formatu B5, broszura klejona, okładka miękka. Wydanie I. Pruszków 2010

Przełom XX i XXI wieku jest okresem paraliżu wielkiej, europejskiej myśli strategicznej. Komisja Europejska nie potrafi stworzyć wizji Europy 2050, która byłaby wyzwaniem dla amerykańskiej i chińskiej myśli strategicznej. Nie jest to deficyt europejskiej wiedzy i wyobraźni, która niewątpliwie dysponuje odpowiednim potencjałem intelektualnym, aby stworzyć wizję Europy i Świata Anno Domini 2050. To jest deficyt odwagi, aby zobaczyć przyszłość Europy w kontekście transformacji sceny globalnej XXI wieku. Paraliż unijnej myśli strategicznej jest wielką szansą dla polskiej myśli strategicznej; Polska może stać się jednym z ważniejszych ośrodków myślenia o przyszłości Europy i świata. Trzeba tylko zmobilizować i odkryć rozproszony potencjał polskiej myśli strategicznej. Wystarczy wymienić publikacje i inicjatywy, które pojawiły się w ciągu ostatnich lat i miesięcy. Te publikacje i inicjatywy są dokumentami ożywienia nurtu polskiej myśli strategicznej. Ożywienie to jednak jest zjawiskiem o ograniczonym zasięgu obejmującym prawie wyłącznie świat nauki oraz świat rządowo-samorządowy. Nie nastąpił w Polsce przełom w zakresie krzewienia kultury i myśli strategicznej w szerokich kręgach naszego społeczeństwa, a zwłaszcza w świecie polskiej młodzieży.
W takim kontekście Projekt "Młodzież przedmaturalna jako nieokryty potencjał polskiej myśli strategicznej" jawi się jako inicjatywa pionierska, która otwiera możliwości wywołania efektów mnożnikowych nie tylko w skali polskiej, lecz także europejskiej. Wprawdzie próbę wzniecenia płomienia myśli strategicznej w sercach i umysłach europejskiej młodzieży licealnej, można uznać za pomysł utopijny, który nigdy nie uzyska osiągalności w sferze realnej. Europa musi jednak sprostać dramatycznym wyzwaniom XXI wieku. Europa musi znaleźć drogę, aby nie stać się globalnym Titanikiem XXI wieku. W takiej sytuacji dziejowej nie można odrzucać pomysłu wzniecenia płomienia myśli strategicznej w sercach i umysłach europejskiej młodzieży licealnej jako społeczności, która może i musi myśleć o przyszłości Europy. Obecny model myślenia i działania, w którym europejska młodzież nie jest wielkim podmiotem dyskusji o przyszłości Europy, jest modelem fałszywym. Trzeba szukać nowego modelu. W poszukiwania takiego modelu wpisuje się Projekt: "Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej".

Spis treści
Projekt: "Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej". Studium Osiągalności - Antoni Kukliński
Młodzi Polacy - aktywność publiczna i gotowość kreowania zmian -Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz
Młodzież w kontekście dylematów rozwojowych kraju i regionu (podstawy metodologiczne, założenia i cele badań nad młodzieżą przedmaturalną) - Anna Gąsior-Niemiec
Kapitał społeczny regionu a uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym (wstęp do analizy kapitału społecznego w województwie podkarpackim w kontekście projektu "Młodzież przedmaturalna, jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej") - Anna Kołomycew
Młodzież o Polsce 2030. Studium przypadku na podstawie pilotażowych badań przeprowadzonych w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie - Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew
Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej - studium uczniów klas przedmaturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie - Sebastian Ciesielski, Izabela Szewczyk
Eseje przygotowane przez uczennice i uczniów Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie