Płaj 50. Almanach karpacki

  • 50,00 zł

Almanach Karpacki Płaj 50 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, wiosna–jesień 2015

312 stron + wkładka barwna 16 str, mapka pasma Bukowicy na wklejce, 160 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 11 mapek. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2015

ISBN 978-83-85258-58-2. ISSN 1230-5898 (50)

Almanach Karpacki Płaj 50 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, wiosna–jesień 2015

312 stron + wkładka barwna 16 str, mapka pasma Bukowicy na wklejce, 160 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 11 mapek. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2015

ISBN 978-83-85258-58-2. ISSN 1230-5898 (50)
 
Spis treści Płaju 50

Andrzej Wielocha, Płajowiec
Antoni Kroh, Zwiedzanie rodzinnej wsi
Tadeusz M. Trajdos, Na odsiecz przeszłości. Dzieło księdza Mieczysława Czekaja
Wojciech Krukar, Bukowica i wokół Bukowicy
Leszek Rymarowicz, W Jaworniku nad Czeremoszem na przełomie XIX i XX w. Opowieść o Hieroteju i Adolfinie Pihulak
Hierotej Pihulak, Po sezonie
Andrzej Ruszczak, Huculskie śpiewanki. Wybór z archiwum Stanisława Vincenza w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
Andrzej Dębowski, Dylan, Batman... Mogur? Subiektywnie o muzyce Huculszczyzny
Korespondencja Stanisława Vincenza i Józefa Wilczyńskiego
Janusz Kubit, Bieszczadzkie okolicznościowe stemple pocztowe 
Hubert Ossadnik, Praca sezonowa na Słowacji przed I wojną światową w relacji mieszkańca Mchawy
Bogusław Tomaszewski, Bieszczadzki ślad przedwojennej granicy
Władysław Midowicz, O znakowaniu karpackich szlaków
Wiesław A. Wójcik, Ludwik Zejszner jako człowiek gór i badacz góralszczyzny
Andrzej W. Kaczorowski, Kazimierza Doskoczyńskiego przypadki wschodniokarpackie
Książki
Miscellanea   
Kalendarium Towarzystwa Karpackiego