Płaj 19. Almanach Karpacki

 • 40,01 zł 47,00 zł

Płaj 19. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

216 stron formatu A5, kolorowa wkładka 16 stron


ISBN: 83-85258-21-3

Płaj 19. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

216 stron formatu A5, kolorowa wkładka 16 stron

Pozycja antykwaryczna


ISBN:83-85258-21-3


Spis treści:

 • Wprowadzenie (A. Wielocha)
 • Kolonizacja józefińska w Galicyjskich Karpatach  (A. Wielocha)
 • Osadnictwo niemieckie na Sądecczyźnie (M. Grabski)
 • Ewangelicko-augsburska gmina religijna w Bandrowie Kolonii... (H. Ossadnik)
 • Ludność niemiecka Podkarpacia w świetle spisu powszechnego z 1921 r. (T.A. Olszański)
 • Niemcy na Górnym Spiszu (T.M. Trajdos)
 • Sasi siedmiogrodzcy i ich zabytki (S. Figiel)
 • Grupy narodowościowe na Bukowinie i ich wzajemne stosunki na podstawie... (C. Stephani)
 • Na marginesie węgierskiego powstania Kuruców i jego związku z dziejami... (M.J. Barański)
 • Republika Huculska (J. Macek)
 • Pogórze i Łemkowszczyzna na zdjęciach niemieckiego żołnierza (A. Bartosz)
 • Kto wydaje zezwolenia na miłość do Armii Radzieckiej (A. Kroh)
 • O Romanie Kumłyku — huculskim muzyku (M. Martyniak)
 • Wołoskie korzenie (N. Mareş)
 • Od tyłu na Popa Iwana (Z. Skrok)
 • W kwestii Polaków na Słowacji (M. Skawiński)
 • Książki
 • Miscellanea
 • Abstracts
 • Zusammenfassung