Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku. Tom I. Dorzecze górnego Sanu, Solinki i rzeki Czarna

  • 55,00 zł

Maciej Augustyn

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku. Tom I. Dorzecze górnego Sanu, Solinki i rzeki Czarna.

Cz. 1. Inwentaryzacja – 248 stron formatu B5 (17 x 23 cm), 39 ilustracji czarno-białych, (zdjęcia, rysunki).

Cz. 2. Mapy, plany i szkice – 208 stron formatu B5 (17 x 23 cm), 178 mapek i planików katastralnych plus 16 stron kolorowych z planami katastralnymi z XIX w.

Wydano dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS oraz Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk

BARWA, Ustrzyki Dolne, 2013, wyd. I

Cz. 1 ISBN 978-83-928738-5-3

Maciej Augustyn

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku. Tom I. Dorzecze górnego Sanu, Solinki i rzeki Czarna.

Cz. 1. Inwentaryzacja – 248 stron formatu B5 (17 x 23 cm), 39 ilustracji czarno-białych, (zdjęcia, rysunki).

Cz. 2. Mapy, plany i szkice – 208 stron formatu B5 (17 x 23 cm), 178 mapek i planików katastralnych plus 16 stron kolorowych z planami katastralnymi z XIX w.

Wydano dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS oraz Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk

BARWA, Ustrzyki Dolne, 2013, wyd. I

Cz. 1 ISBN 978-83-928738-5-3

Cz. 2 ISBN 978-83-928738-9-1

 

Spis treści

Uwarunkowania historyczne, ekonomiczne i kulturowe antropogenicznych zmian środowiska wodnego w Bieszczadach Zachodnich

Rozdział I. Dolina górnego Sanu powyżej wsi Procisne

Rozdział II. Dolina Sanu od Rajskiego do Dwernika

Rozdział III. Dorzecze rzeki Wetlina

Rozdział IV. Dorzecze Górnej Solinki

Rozdział V. Dorzecze rzeki Czarna