Radowce (Bukowina). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000

  • 10,00 zł

Radowce (Bukowina). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000

Reedycja arkusza 4876 austriackiej mapy topograficznej (K. u K. Militärgeographisches Institut) w skali 1:75 000. Zone 14, Kol. XXXIV (w planie WIG Pas 57 słup 42). Reedycja map topograficznych WIG wraz z opisem krajoznawczo-historycznym

PiTR Kartografia, wyd. I, Warszawa 1998

ISBN: 83-86240-34-2

Radowce (Bukowina). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000

Reedycja arkusza 4876 austriackiej mapy topograficznej (K. u K. Militärgeographisches Institut) w skali 1:75 000. Zone 14, Kol. XXXIV (w planie WIG Pas 57 słup 42). Reedycja map topograficznych WIG wraz z opisem krajoznawczo-historycznym

PiTR Kartografia, wyd. I, Warszawa 1998

ISBN: 83-86240-34-2

Arkusz Radowce (pas 57, słup 42) unacześniony i przystosowany do potrzeb wojska przez Wojskowy Instytut Geograficzny - WIG. Ukazuje bieg Seretu i Suczawy między Obczynami bukowińskimi na południe od obecnej granicy ukraińskiej na odcinku od Fratowców Nowych do Zworyszcza. Na odwrocie zamieszczono hasła ze Słownika Geograficznego: Radowce, Seret, Multany, rzeka Seret.

Arkusze sąsiednie: Hliboka, Darabani, Botoszany, Uideszti, Suczawa, Kimpolung Mołdawski, Wików, Storożyniec. Dotychczas ukazały się arkusze: Hliboka, Storożyniec i Wików.