Góry Czywczyńskie. Połoniny Hryniawskie. Mapa 1:75 000

  • 10,00 zł

Góry Czywczyńskie. Połoniny Hryniawskie. Mapa w skali 1:75 000, powiększenie arkusza mapy topograficznej WIG

ISBN:83-86240-91-1

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Mapa opracowana jako załącznik do Almanachu karpackiego "Płaj" nr 29, skomponowana z fragmentów arkuszy: Żabie, Jasienów Górny, Burkut i Hryniawa.

Mapa obejmuje fragment Karpat Wschodnich, mianowicie Połoniny Hryniawskie położone między Czeremoszami: Czarnym i Białym, główny grzbiet wododziałowy od Hnitessy 1769 m. po Stoh 1653 m. - Góry Czywczyńskie z Czywczynem 1769 m. i Pietrosem Budyjowskim 1854 m. oraz fragment Czarnohory z Popem Iwanem 2022 m. i Turkułem 1932 m. Dokonano aktualizacji przebiegu szos, naniesiono nowe mosty. Zaznaczono atrakcyjne ostańce piaskowcowe i zabytkowe cerkwie. Teren pokazany na mapie to świat opiewany przez Stanisława Vincenza w eposie "Na wysokiej połoninie".

Mapa jest nader przydatna dla wytrawnych turystów, lecz posługiwanie się nią wymaga pewnej wprawy, ponieważ niektóre szczegóły topograficzne uległy zmianie. Zaletą map WIG jest duża szczegółowość w ukazywaniu płajów, ścieżek, mostków, młynów, zagród, szałasów i zymarek. Wprawdzie większość dawnych szałasów pasterskich nie istnieje, ale tam gdzie na mapie jest staja czy zymarka - woda pewna. Przydatne są numery słupków granicznych. Wysokości wg starych map austriackich. Górna granica lasu dziś przebiega wyżej niż przed wojną.

Na odwrocie charakterystyka grup górskich oraz miejscowości na podstawie Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego oraz przedwojennych przewodników Gąsiorowskiego.