Połoniny 2004

 • 13.00 zł

Połoniny 2004. Informator krajoznawczy poświęcony Beskidom Wschodnim

ISBN: brak

 

Informator krajoznawczy poświęcony Beskidom Wschodnim pod redakcją Jędrzeja Gąsiorowskiego. Warszawa 2004 r. 112 stron, 8 zdjęć czarno-białych oraz ilustracji, 14 mapek

W numerze przeważają tematy historyczne. Redakcja poleca artykuły: Urszuli Janickiej-Krzywdy o kulturze ludowej Bojków, Andrzeja Potockiego poswięcony analizie dokumentów znalezionych niedawno w ruinach jednego z bunkrów UPA, Stanisława Krycińskiego na temat krzyży pańszczyźnianych oraz dziejów Orelca.

Spis treści

 • Od redakcji
 • Urszula Janicka-Krzywda: Bojkowie. Encyklopedyczna notka o kulturze
 • ludowej
 • Andrzej Potocki: Z archiwum "Chrynia'"
 • Stanisław Kryciński: Pańszczyzna pochowana
 • Stanisław Kryciński: Orelec. Przyczynki do dziejów wsi
 • Andrzej Olejko: Dzialania lotnicze w Karpatach w I poł. XX w. z uwzglednieniem wybranych przykładów "archeologii lotniczej'"
 • Alicja Słoma: Lata 1944-47 i ich konsekwencje w poezji J. Harasymowicza
 • Szymon Modrzejewski: Skrócone sprawozdzanie z XVIII sezonu nieformalnej grupy kamieniarzy "Magurycz"
 • Artur Janusz: Przedsiębiorczośc w gminach bieszczadzkich
 • Andrzej Potocki: Bieszczady - Marek Motak, wyd. II Pascal"
 • Varia