Suwałki–Kowno. Mapa 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG

  • Add feedback:
  • Manufacturer: Centrum Kartografii
  • Weight: 0.03 kg
  • Availability: Kilka egzemplarzy
  • 15.00 zł

Suwałki – Kowno. Mapa w skali 1:300 000, reprint akusza mapy operacyjnej WIG

ISBN:978-83-87771-58-4

 

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 36 - Suwałki - Kowno. Uwaga! korzystanie z mapy wymaga dobrych oczu albo mocnego szkła powiększającego. Wydanie pierwsze. Warszawa 2010

Mapa kolorowa. Obejmuje tereny pogranicza Polski, Litwy i Prus po obu stronach Niemna na odcinku od Druskienik do Sapieżyszek (Merecz, Olita, Preny, Kowno), z Mariampolem, Kalwarią i Wyłkowyszkami w centrum mapy.

Zasięg mapy: Kowno, Szaki na północy, Druskieniki, jez. Wigry na południu, Kronie i  Merecz na wschodzie, Stołupiany, Puszcza Romincka, Olecko na zachodzie. Arkusze sąsiednie: Tilejt (Tylża), Siauliai (Szawle), Ukmerge (Wiłkomierz), Wilno, Nowogródek, Białystok, Łomża, Königsberg (Królewiec). Dotychczas ukazały się arkusze: Wiłkomierz, Wilno, Nowogródek, Białystok, Łomża, Królewiec.