Białystok. Mapa 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG

  • 10.00 zł

Białystok. Mapa w skali 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1933 r.

ISBN:83-87771-20-1

 

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 46 - Białystok. Wydanie pierwsze. Warszawa 2005

Mapa obejmuje północne Podlasie, południowo-wschodni skrawek Mazur w Prusach Wschodnich, Puszczę Augustowską, Puszczę Knyszyńską i okolice Grodna. Ogólnie rzecz biorąc są to tereny między Biebrzą, Świsłoczą i Niemnem, z takimi miejscowościami jak: Białystok, Świsłocz, Krynki, Sokółka, Grodno, Skidel, Jeziory, Kopciowo, Augustów, Ełk, Grajewo, Goniądz, Knyszyn, Wizna, Suchowola, Dąbrowa Białostocka. Arkusze sąsiednie: Królewiec, Kowno, Wilno, Nowogródek, Pińsk, Brześć, Warszawa, Łomża. Dotychczas ukazały się arkusze: Królewiec, Wilno, Nowogródek, Pińsk, Brześć, Warszawa, Łomża. Tereny te opisuje Grzegorz Rąkowski w swych przewodniku: "Polska Egzotyczna" t. 1 wydanym przez Oficynę Wydawniczą "Rewasz" zob.)