Bieszczady (Wysokie i Niskie) 2w1. Dwuczęściowa mapa turystyczna w skali 1:50 000

  • 22.00 zł

Bieszczady (Wysokie i Niskie) 2w1. Dwuczęściowa mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary arkuszy: 68 x 97 cm. Mapa trwała, wodoodporna, plany miejscowości, siatka GPS, czasy przejść na szlakach turystycznych, informator turystyczny, panoramy. Całość w okładce z folii.
Agencja Turystyczna WiT. Wydanie II. Piwniczna 2019.

ISBN: 978-83-89580-11-X

Bieszczady (Wysokie i Niskie) 2w1. Dwuczęściowa mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary arkuszy: 68 x 97 cm. Mapa trwała, wodoodporna, plany miejscowości, siatka GPS, czasy przejść na szlakach turystycznych, informator turystyczny, panoramy. Całość w okładce z folii.
Agencja Turystyczna WiT. Wydanie II. Piwniczna 2019.

ISBN: 978-83-89580-11-X

Kolejne wydanie, zaktualizowane i poprawione, szczegółowej mapy turystycznej w skali 1:50 000 Bieszczadów - jednego z najpopularniejszych rejonów Polski. Mapa, z siatką GPS, bardzo dobra do uprawiania wszelkich form turystyki. Zadbano o pokazanie sieci szlaków pieszych, rowerowych i konnych, ścieżek dydaktycznych i szlaków spacerowych. Naniesiono rezerwaty, zabytki architektury, ciekawostki przyrodnicze i historyczne. Aktualizacja treści topograficznej mapy (szlaki turystyczne piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne, dokładna klasyfikacja kościołów i cerkwi, informacje turystyczne, czasy przejść) została wykonana w 2014 r.

Składa się z dwóch arkuszy nazwanych: Bieszczady Wysokie oraz Bieszczady Niskie

Arkusz Bieszczady Wysokie obejmuje południową, część Bieszczadów z pasmami połonin oraz pasmem granicznym, gdzie skupiają się wszystkie najwyższe szczyty (Tarnica 1346 m, Halicz 1335 m, Krzemień 1335 m, Bukowe Berdo 1314 m, Wielka Rawka 1302 m, Połonina Caryńska 1297 m, Połonina Wetlińska 1253 m i Smerek 1222 m).
Zasięg arkusza od doliny Osławy na zachodzie po dolinę Sanu na wschodzie oraz małej obwodnicy na północy po pasmo graniczne na południu. Worek bieszczadzki ukazano na odwrotnej stronie arkusza.

Arkusz Bieszczady Niskie obejmuje okolice Zalewu Solińskiego oraz niższe partie Bieszczadów – w terminologii geograficznej zwane Górami Sanocko-Turczańskimi, majacymi charakter rusztowy.
Zasięg arkusza od doliny Osławy na zachodzie po szosę: Ustrzyki Dolne – Lutowiska na wschodzie oraz od szosy: Lesko – Ustrzyki Dolne na północy po dolinę Sanu i szosę Cisna – Łupków na południu.

Przy szlakach podano orientacyjne czasy przejść, naniesiono siatkę współrzędnych do GPS. Mapy foliowane. Całość w okładce z folii.