Wyżyna Sandomierska. Mapa 1:75 000

  • 10,00 zł

Wyżyna Sandomierska. Mapa turystyczna 1:75 000

Wymiary: 98 x 68 cm. Wydanie II. Kraków 2016

ISBN: 978-83-7605-678-4

Wyżyna Sandomierska. Mapa turystyczna 1:75 000

Wymiary: 98 x 68 cm. Wydanie II. Kraków 2016

ISBN: 978-83-7605-678-4

Mapa turystyczna okolic Sandomierza, niezmiernie ciekawych pod względem krajoznawczym i obfitujących w piękne krajobrazy i zabytki. Siatka GPS. Tereny te są opisane w przewodnikach Rewaszu "Małopolski Przełom Wisły" i "Małopolska Droga św. Jakuba".

Mapa częściowo dwustronna, obejmuje Wyżynę Sandomierską oraz fragmenty Przedgórza Iłżeckiego, Pogórza Szydłowskiego, Niecki Połanieckiej i Równiny Tarnobrzeskiej. Precyzyjnie naniesiono szlaki turystyczne piesze, rowerowe, przebieg Małopolskiej Drogi św. Jakuba (zob. wyżej), zabytki, obszary chronione  (w tym ostoje Natura 2000) oraz inne ciekawostki krajoznawcze i z zakresu usług turystycznych. Zamieszczono też plan centrum Sandomierza w skali 1:10 000.

Po jednej stronie okolice Sandomierza na zachód od miasta, z Ostrowcem Świętokrzyskim, Ożarowem, Opatowem, Annopolem, Klimontowem, Połańcem i Tarnobrzegiem.

Zasięg mapy: Bałtów i Józefów nad Wisłą na północy, Ostrowiec Świętokrzyski i zamek Krzyżtopór na zachodzie, szosa Gorzyce - Annopol na wschodzie, Połaniec i Nowa Dęba na południu.

Po drugiej stronie są, ogólnie rzec biorąc, okolice Staszowa (Niecka Połaniecka i Pogórze Szydłowskie) ze Staszowem, Rakowe, Szydłowem i Połańcem.

Zasięg mapy: Iwanicka na północy, Połaniec i Pacanów, Stopnica na zachodzie, Połaniec na wschodzie.

Mapa sąsiaduje z innymi mapami tegoż wydawcy: "Górami Świętokrzyskimi" na północnym-zachodzie, "Ponidziem" na zachodzie i "Okolicami Rzeszowa cz. północna" na południu.