Mińsk. Mapa 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Centrum Kartografii
  • Waga: 0.03 kg
  • Dostępność: Kilka egzemplarzy
  • 10,00 zł

Mińsk Reedycja ark. 48. mapy operacyjnej w skali 1:300 tys. z 1929 r.

ISBN: 83-87771-25-0

 

 

Mapa w skali 1:300 000, reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1929 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2003

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 48 - Mińsk Mapa pokazuje fragment Mińszczyzny przecięty granica ryską i należący do 1939 r. po części do Polski i po części do Białoruskiej SSR. Obejmuje Są to okolice Mińska na południe od miasta, lasy nad Ptyczą, okolice Nieświeża, Stołpców i Kojdanowa, oraz wschodni skrawek Puszczy Nalibockiej. Arkusze sąsiednie: Wilno, Witebsk, Borysów, Bobrujsk, Mozyrz, Łuniniec, Pińsk i Nowogródek. Dotychczas ukazały się: Wilno, Łuniniec i Pińsk